Financiële sector maakt impact van investeringen in SDG’s beter meetbaar

De financiële sector, overheid en toezichthouders verenigd in het Platform voor Duurzame Financiering verwelkomen de nieuwe leidraad om de impact te meten van investeringen in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het Platform voor Duurzame Financiering dat deze week bijeenkwam bij De Nederlandsche Bank, heeft zich hiervoor uitgesproken.

Gezamenlijke inspanning

De leidraad is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van Nederlandse financiële instellingen en bedrijven die lid zijn van de werkgroep SDG-Impactmeting van het Platform voor Duurzame Financiering. De SDG-impactmeting is het eerste duurzaamheidsinitiatief dat wordt verwelkomd door het Platform. Als lid van het Platform zullen de koepelorganisaties die de verschillende financiële sectoren vertegenwoordigen, deze leidraad nu in discussie brengen onder hun leden.

Meetbare bijdrage 

Voor het behalen van de Sustainable Development Goals in 2030 is veel financiering nodig. Momenteel is het echter moeilijk vast te stellen hoe groot de impact van investeringen op de SDG’s precies is. De leidraad geeft een beperkt aantal indicatoren aan de hand waarvan deze impact kan worden bepaald. Het uiteindelijk doel van de leidraad is om de investeringen die een meetbare bijdrage leveren aan de SDG’s op te schalen (van miljoenen naar miljarden). Eloy Lindeijer, Chief Investment Management bij PGGM en sponsor van de Werkgroep SDG Impactmeting: “Het meten van de maatschappelijke impact van onze beleggingen blijft uitdagend maar is dankzij het werk van deze groep wel overzichtelijker gemaakt. Wij willen graag laten zien dat we meetbare impact kunnen leveren bij goede pensioenen, beleggingen en andere financiële diensten”. De werkgroep zal de leidraad nu verder uitwerken om zo inzicht te krijgen in methodes om de SDG-impact van investeringen te meten.

De werkgroep SDG-Impactmeting bestaat uit een groot aantal financiële instellingen en bedrijven. Lid van de werkgroep zijn PGGM, ABN Amro, Achmea, ACTIAM, ASN, ASR Nederland, APG, DNB, FMO, ING, Philips, Kempen, Van Lanschot, MN, NN Group, Rabobank, Robeco, TKP Investments, Triodos, Unilever, Unilever Pensioenfonds.

Over het Platform voor Duurzame Financiering 

Het Platform voor Duurzame Financiering bestaat uit het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Sustainable Finance Lab, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het Platform voor Duurzame Financiering in 2016 opgericht om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten en te stimuleren.

 

Share Button