Oplossingen voor verwachte watercrisis bieden 500 miljard dollar aan duurzame beleggingskansen

Zoetwaterschaarste wordt een van de grootste maatschappelijk uitdagingen ter wereld. De vraag naar zoetwater zal in de komende 15 jaar naar verwachting bijna verdubbelen[1]. De financiële markt voor oplossingen voor deze verwachte crisis is nu al 500 miljard US dollar groot en groeit met 4,5% -5% per jaar. Dit biedt beleggers nu al uitstekende mogelijkheden om zowel financieel rendement als positieve maatschappelijke impact te realiseren door bijvoorbeeld te beleggen in aandelen van bedrijven met slimme oplossingen voor dit waterprobleem.

De groeiende wereldbevolking, toenemende vraag in de landbouw en problemen als watervervuiling en klimaatverandering maken zoetwater steeds schaarser. Wereldwijd kunnen naar schatting 800 miljoen mensen niet beschikken over schoon water en ongeveer 4 miljard mensen hebben minstens één maand per jaar te maken met waterschaarste[1]. Naast humanitaire rampen als gevolg van droogte, vormen watertekorten ook een groot probleem voor de industrie en de landbouw.

De mondiale vraag naar water zal in de komende 15 jaar naar verwachting bijna verdubbelen¹, gedreven door bevolkingsgroei, verstedelijking en doordat we meer eiwitrijk voedsel eten. Dit draagt ertoe bij dat dit probleem steeds nijpender wordt. Bovendien houden lokale overheden de prijs van water doorgaans kunstmatig laag. Dit stimuleert de vraag en ontmoedigt investeringen. De vraag naar zoetwater zal in 2030 naar verwachting circa 40% groter zijn dan het beschikbare aanbod[2].

Er is geen panklare oplossing voor deze duidelijk in het vooruitzicht liggende wereldwijde crisis, omdat regio’s en landen te maken hebben met uiteenlopende uitdagingen. Beleggers kunnen echter wel bijdragen aan de bestrijding van dit almaar groeiende probleem door te investeren in slimme oplossingen. De groeiende mondiale zoetwatermarkt biedt rendementspotentieel in combinatie met de mogelijkheid om te investeren in duurzame projecten met een duidelijke impact. Impactbeleggen heeft drie essentiële karakteristieken: een duidelijk positieve relatie tussen de beoogde belegging en de gewenste sociale – en milieueffecten, een zo’n goed mogelijke meting van de beoogde impact en een aantrekkelijk financieel rendement.

Huub van der Riet, Lead Portfolio Manager, Global Sustainable Opportunities strategie bij NN Investment Partners, legt uit: “Positieve sociale – en milieueffecten kunnen uitstekend samengaan met een financieel rendement. Beleggers kunnen bijdragen aan het oplossen van dit groeiende probleem door geld te steken in innovatieve en economisch aantrekkelijke oplossingen. Er zijn bijvoorbeeld forse investeringen nodig om waterinfrastructuur te onderhouden, te verbeteren en uit te breiden.”

De markt voor ‘waterbeleggingen’ kan worden verdeeld in 17 subsectoren, zoals weergegeven in Tabel 1. Deze zijn technologisch niet allemaal even geavanceerd en hebben daarom verschillende toetredingsdrempels. NN Investment Partners (NN IP) beschouwt de segmenten in het onderste deel van de tabel als sterk gestandaardiseerd en technologisch volgroeid, waardoor de concurrentie sterk is en de focus van de marktparticipanten op een lage concurrerende prijs ligt. Het bovenste deel van de tabel biedt meer technologische differentiatie en vernieuwing en daarmee minder prijsconcurrentie en meer toegevoegde waarde.

[1] Bron: Citi GPS: Global Perspectives & Solutions, april 2017

[2] Bron: Schlumberger Business Consulting (SBC) Energy Institute, 2017


Huub van der Riet vervolgt: “Voor beleggers is het belangrijk om te focussen op bedrijven met hoogwaardige producten en diensten in de top van de technologische piramide. Zij bieden opwaarts koerspotentieel met hoge en toenemende rendementen op hun kapitaal en investeringen. Wij nemen bijvoorbeeld bedrijven als Xylem mee in onze analyses, vanwege hun duidelijke exposure naar hoogwaardige oplossingen en diensten. Het uitgebreide analistenteam van NN IP helpt ons om het opwaarts potentieel van dergelijke aandelen in kaart te brengen.”

Het Amerikaanse Xylem is wereldwijd actief en biedt uiteenlopende technologische oplossingen voor de mondiale problemen op het gebied van zoetwatervoorziening, afvalwater en energie. Het bedrijf richt zich onder meer op hoogwaardige filtratietechnologieën die afvalwater verzamelen en zuiveren, zodat het kan worden hergebruikt of geloosd. Daarnaast verkoopt Xylem industriële pompen, mixers, zuiveringssystemen en analytische instrumenten.

Andere voorbeelden van beursgenoteerde ondernemingen in de watersector zijn Pentair, Suez, Sabesp en American Water Works. Pentair biedt oplossingen die vergelijkbaar zijn met die van Xylem. Het bedrijf houdt zich niet uitsluitend bezig met wateroplossingen, maar heeft zijn activiteiten op dit gebied in de loop der jaren wel fors uitgebreid. Suez is een Frans nutsbedrijf en dienstverlener in water en afval. Sabesp is het grootste beursgenoteerde waterbedrijf in Brazilië en levert schoon water aan een populatie van 27 miljoen mensen. Het richt zich ook op regenwatermanagement in steden en drainage- en sanitaire afvalwaterdiensten. Een vergelijkbaar bedrijf in de ontwikkelde wereld is American Water Works. Dit bedrijf is het grootste beursgenoteerde water- en afvalwaterbedrijf in de VS en verzorgt schoon water en afvalwaterdiensten voor 15 miljoen mensen in de VS en Canada.

Van der Riet, concludeert: “Aangezien waterproblemen steeds nijpender worden, zal de vraag naar effectieve en efficiënte oplossingen van dit soort bedrijven sterk groeien. Door in dergelijke bedrijven te beleggen dragen we bij aan het oplossen van deze wereldwijd maatschappelijke uitdaging waarbij we streven naar een aantrekkelijk financieel rendement.

Share Button