Groenfinanciering speelt centrale rol bij verduurzaming Europese gebouwenvoorraad

Bron
DGBC

Groene hypotheken kunnen een centrale rol spelen in de nieuwe Europese strategie voor het verduurzamen van vastgoed. Dat staat in een whitepaper dat is gepubliceerd na de Klimaattop van Bonn door het EU-initiatief voor groene hypothecaire leningen (EeMAP), waar Dutch Green Building Council in is vertegenwoordigd.

Het rapport laat banken de voordelen zien van groene hypotheken om de gebouwenvoorraad te verbeteren. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Immers, de gebouwen in Europa zijn verantwoordelijk voor bijna eenderde van de CO2-uitstoot. En hypotheken zijn goed voor ongeveer eenderde van de totale activa van de Europese banksector – gelijk aan de helft van het bbp van de EU (7 biljoen EUR eind 2016).

Lees de publicatie.

Joop Hessels, Head of Green Bonds at ABN AMRO, said: “A clear and common framework constituting an Energy

Efficient Mortgage would help us grow this market. In return, this will give banks the confidence to implement
energy reporting criteria within IT infrastructure which is needed to start collecting energy efficiency data and
undertake analyses of performances and improvements of energy efficient properties.”

Share Button