De eerste garantieovereenkomst voor sociaal ondernemerschap in 4 EU landen verstrekt: EUR 65 miljoen voor 430 sociale ondernemingen

Het Europees Investeringsfonds (EIF) en Triodos Bank hebben de eerste garantieovereenkomst voor sociaal ondernemerschap in Nederland ondertekend in het kader van het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI). De Deputy Chief Executive van het Europees Investeringsfonds, Roger Havenith, en de Managing Director van Triodos Bank Nederland, Matthijs Bierman, hebben de overeenkomst ondertekend in aanwezigheid van de Executive Director van Euclid, Neven Marinovic, tijdens de Euclid Summit (het pan-Europese evenement van Euclid Network) in Den Haag. Deze nieuwe financieringsovereenkomst werd mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), de kern van het Investeringsplan voor Europa.

Deze nieuwe garantieovereenkomst biedt Triodos Bank de mogelijkheid om de komende 5 jaar in totaal EUR 65 miljoen te verstrekken aan 430 sociale ondernemers in Nederland, België, Spanje en Frankrijk. Sociale ondernemers zullen in het kader van het door de EU gesteunde programma kunnen profiteren van leningen of tegen een lagere rente met lagere zekerheidsvereisten. Triodos Bank zal financiering verstrekken aan sociale ondernemingen in een breed scala van sectoren en zich daarbij richten op innovatieve, sociaal georiënteerde starters, bedrijven in de biologische voedselvoorzieningsketen, duurzame mode, arbeidsmarktintegratie, en biologische en duurzame hotels en restaurants.

De Euclid Summit 2018 is een tweedaagse bijeenkomst die mensen en organisaties uit heel Europa samenbrengt om van elkaar te leren, elkaar te stimuleren en te inspireren om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, zei hierover: ‘Dankzij deze EU-Garantie zal Triodos Bank 65 miljoen euro aan ongeveer 430 sociale ondernemers kunnen lenen, van wie velen moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van krediet uit traditionele bancaire bronnen. Dankzij deze nieuwe garantieovereenkomst kunnen sociale ondernemers in Nederland, België, Spanje en Frankrijk die werkzaam zijn in sectoren zoals de biologische voedselvoorzieningsketen, duurzame mode en arbeidsmarktintegratie profiteren van leningen tegen een verlaagde rente voor het starten of ontwikkelen van hun bedrijf. De Commissie blijft zich inzetten voor het bevorderen van duurzame werkgelegenheid voor de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt.

EIF Deputy Chief Executive, Roger Havenith gaf dit commentaar: ‘Deze nieuwe EaSI-garantie stelt Triodos Bank in staat om financieringsoplossingen te bieden aan sociale ondernemingen die vaak moeite hebben om toegang te krijgen tot financiering van traditionele kredietverstrekkers. Ik ben blij dat we de overeenkomst hier op de Euclid-top -dat een forum biedt voor sociaal ondernemerschap – kunnen bekendmaken. Triodos Bank heeft een succesvolle staat van dienst als het gaat om het ondersteunen van sociale ondernemers en ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe overeenkomst zal helpen om hun productaanbod in dit segment te versterken.’

Managing Director Triodos Bank Nederland, Matthijs Bierman, verklaarde: Voor Triodos Bank is sociaal ondernemerschap de ultieme combinatie van het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en de creativiteit en daadkracht van ondernemers. Het doel van het EaSi-programma past perfect bij de ondernemers die we financieren. Het partnerschap met het EIF stelt Triodos in staat om via onze vestigingen in Nederland, Spanje, België en ons agentschap in Frankrijk sociale ondernemingen in het MKB een betere toegang tot financiering te bieden. Dit betekent dat we meer ondernemers in staat kunnen stellen op hun eigen manier waarde toe te voegen aan de samenleving, en de maatschappelijke transitie die we nodig is kunnen versnellen.’

De EaSI-garantieregeling is in juni 2015 van start gegaan en wordt gefinancierd door de Europese Commissie en beheerd door het Europees Investeringsfonds. Sociale ondernemingen die een lening in het kader van het EaSI willen aanvragen, kunnen contact opnemen met de kantoren van Triodos Bank.

Het EIF zal geen rechtstreekse financiële steun aan ondernemingen verlenen, maar de faciliteit ten uitvoer leggen via lokale financiële intermediairs, zoals microfinancierings-, sociale financierings- en waarborgfondsen, en via banken die actief zijn in de EU-28 en andere landen die aan het EaSI-programma deelnemen. Deze intermediairs zullen zich rechtstreeks tot belanghebbenden wenden om steun te verlenen in het kader van de EaSI-garantie.

Over het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie

Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) van de Europese Commissie heeft tot doel de EU-doelstelling van een hoog niveau van werkgelegenheid, adequate sociale bescherming, bestrijding van sociale uitsluiting en armoede en verbetering van de arbeidsomstandigheden te ondersteunen. De pijler microfinanciering en sociaal ondernemerschap van het EaSI-programma biedt steun aan financiële intermediairs die microleningen aan ondernemers of financiering aan sociale ondernemingen aanbieden. Het doel is de toegang tot microfinanciering – waaronder ook microkrediet valt – te verbeteren, d.w.z. leningen tot EUR 25.000, met name voor kwetsbare personen en micro-ondernemingen. Daarnaast ondersteunt de Europese Commissie sociale ondernemingen voor het eerst via investeringen tot 500.000 euro. De steun voor microfinanciering en sociaal ondernemerschap wordt momenteel geïmplementeerd via de EaSI-garantie, die financiële intermediairs in staat stelt (potentiële) ondernemers te bereiken die anders uit risico-overwegingen geen financiering hadden kunnen krijgen. De steun wordt ook geïmplementeerd via het ‘EaSI Capacity Building Investments Window’ om de capaciteit van financiële intermediairs op het gebied van microfinanciering en sociale financiering te versterken, voornamelijk door beleggingen in aandelen. De Europese Commissie heeft het EIF geselecteerd om de EaSI-garantie en het EaSI Capacity Building Investments Window te implementeren.

Verder versterkt de Commissie de sociale dimensie van het EFSI voor zowel microfinanciering als sociaal ondernemerschap. Het totale bedrag van de steun voor deze gebieden zal naar verwachting toenemen (van EUR 193 miljoen in het kader van het EaSI-programma) tot ongeveer EUR 1 miljard, waardoor circa EUR 3 miljard aan extra investeringen wordt gemobiliseerd.

Over het Europees Investeringsfonds
Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de EIB-groep (Europese Investeringsbank). De centrale missie is het ondersteunen van Europa’s micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) door hen te helpen toegang te krijgen tot financiering. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt instrumenten voor risico- en groeikapitaal, garanties en microfinanciering die specifiek op dit marktsegment zijn gericht. In deze rol bevordert het EIF de EU-doelstellingen ter ondersteuning van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid.
Voor meer informatie over EU-microfinanciering en steun voor sociaal ondernemerschap verwijzen we u naar:
Easi programma
EU-steun voor sociaal ondernemerschap

Share Button