Triodos Bank optimaliseert haar structuur om positieve impact verder te vergroten

Triodos Bank maakt vandaag haar voornemen bekend om haar middelen te optimaliseren en meer effect te sorteren voor de klanten en beleggers van de bank.

  • Betere benutting van schaal in de markten
  • Een reductie van maximaal 150 banen in 2024 wordt verwacht
  • Besparingen van EUR 11-12 mln op jaarbasis
  • Voornemen tot het nemen van een herstructureringsvoorziening van EUR 6 mln

Jeroen Rijpkema, Chief Executive Officer van Triodos Bank: “Triodos Bank is begonnen als een kleine bank met de missie om geld in te zetten voor positieve verandering. In de afgelopen 42 jaar zijn we uitgegroeid tot een middelgrote bank die actief is in vijf Europese landen. Hoewel onze missie om positieve impact te creëren onveranderd is gebleven, is het financiële landschap veranderd en vereist dit van ons dat we mee evolueren.

Om koploper te blijven op het gebied van duurzame financiering, moeten we onze cost-to-income ratio en ons rendement op eigen vermogen verbeteren. Door ons bedrijfs- en operationele model aan te passen en onze schaalgrootte in de verschillende landen te benutten, zullen we dit kunnen bereiken.”

De aankondiging van vandaag is een verdere stap op weg naar de realisatie van de doelstellingen die Triodos Bank tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op 28 september 2021 heeft gedeeld: verdere verbetering van de cost-to-income ratio tot 75-70% en verbetering van het rendement op het eigen vermogen tot een bandbreedte van 4-6% in 2025.

De beoogde veranderingen zullen een betere afstemming van de activiteiten, een verdergaande integratie van processen en een vereenvoudigd bestuur binnen de groep mogelijk maken, ter ondersteuning van de verdere groei van onze activiteiten in Nederland, België, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Deze herstructurering zal de bank helpen om kostenbesparingen van circa EUR 11-12 miljoen te realiseren. De veranderingen zullen naar verwachting resulteren in een reductie van 130 tot 150 banen bij de bankactiviteiten tegen het einde van 2024. De vermindering van het aantal arbeidsplaatsen zal worden gerealiseerd door natuurlijk verloop, herplaatsing en afvloeiing van personeel. Om deze herstructurering mogelijk te maken wil Triodos Bank een herstructureringsvoorziening van EUR 6 mln treffen. Het overleg met de vakbonden en de Ondernemingsraad over een sociaal plan is gestart.

Afhankelijk van het advies van de Ondernemingsraad verwacht Triodos Bank na de zomer van dit jaar te kunnen starten met de implementatie van de voorgenomen veranderingen.

 

Share Button