a.s.r., Rabobank en Vitens slaan de handen ineen voor beter bodembeheer

a.s.r., Rabobank en Vitens willen gezamenlijk een dynamische bodemindex gaan ontwikkelen om zo bij te dragen aan gezonde landbouwbedrijven, behoud van de waarde van landbouwgrond en een betaalbare grondwaterwinning. Onlangs tekenden de partijen hiervoor een intentieverklaring.

Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, Rabobank, de leidende food- en agribank en a.s.r., verzekeraar en de grootste private landbouwgrondbezitter van Nederland, hebben een gezamenlijk belang waar ze zich voor in gaan zetten: het verbeteren van de bodem voor een gezonde landbouw. De initiatiefnemers geven hiermee gehoor aan de oproep van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in haar Bodembrief aan de Tweede Kamer om onze bodem duurzamer te beheren.

Inzicht

Een dergelijke index, in de stijl van het energielabel van huizen, geeft agrarische ondernemers veel beter inzicht in de bodem die zij gebruiken en hoe ze deze beter kunnen beheren. Deze index kan een middel zijn om agrariërs die duurzaam omgaan met hun grond, financiële voordelen te bieden. Dat kan bijvoorbeeld door gunstiger rentetarieven voor boeren die hun bodem aantoonbaar beter beheren, beloning van beter bodembeheer via EU-landbouwsubsidies en toegang tot impact investors die beleggingen met een maatschappelijk doel voorop hebben staan.

Volgende stap

De initiatiefnemers a.s.r., Rabobank en Vitens onderzochten al eerder de mogelijkheid van een bodemindex. De dynamische bodemindex dat de partijen voor zich zien bleek goed mogelijk. Wel is meer data van meer relevante partijen noodzakelijk. Zoals de partijen die reeds een initiatief hebben ontwikkeld voor het verbeteren van de bodem. Vitens, a.s.r. en Rabobank slaan nu de handen ineen om een dynamische bodemindex te ontwikkelen waarin expertise en data van alle relevante partijen bijeen komen. De initiatiefnemers roepen nu ook andere partijen op om te helpen met de ontwikkeling van de bodemindex. Dit najaar gaan de initiatiefnemers een bijeenkomst organiseren met alle bestaande en nieuwe partijen. Doel is om dan met alle beschikbare kennis en data tot een daadwerkelijk dynamische bodemindex te komen.

Jelle Hannema, CEO drinkwaterbedrijf Vitens: “Samen met onze partners werken we aan een schone leefomgeving. Daarbij hechten we ook groot belang aan goede samenwerking met de agrarische sector. Alles wat er niet in onze grondwaterbronnen terecht komt hoeven we er ook niet uit te zuiveren. Met dit initiatief kunnen we onze drinkwatervoorziening betaalbaar houden.”

Dick van den Oever, directeur Landelijk Vastgoed bij a.s.r.: “Het past in de traditie van a.s.r. als grondbelegger om te investeren in eeuwigheidswaarde. De grond die wij bezitten verpachten wij langdurig aan agrariërs en het is in ons beider belang dat er duurzaam met de grond wordt omgegaan. In het licht daarvan hebben wij dit initiatief omarmd.”

Ruud Huirne, directeur Rabobank Food & Agri: “De bodemindex is een belangrijk instrument om de landbouw verder te helpen verduurzamen. Hiermee kunnen we agrariërs vooruithelpen die bewust de keuze maken om op een andere manier te gaan boeren. Dat is belangrijk voor het maatschappelijke draagvlak van de sector. Bovendien zijn ze er zelf ook bij gebaat, omdat de maatregelen die we nemen, goed zijn voor hun eigen grond.”

Fotobijschrift: vlnr Ruud Huirne, directeur Rabobank Food & Agri; Jelle Hannema CEO Vitens; Dick van den Oever, directeur Landelijk Vastgoed a.s.r.

Share Button