Investeer in Coöperatie De Kleine Aarde en draag bij aan de transitie naar duurzame landbouw

Word mede-eigenaar van Cooperatie De Kleine Aarde door in ledencertificaten te investeren en draag bij aan de transitie naar duurzame landbouw. 

We hebben tegenwoordig te maken met meerdere crises die zich gelijktijdig voordoen. Naast de klimaatcrisis hebben we ook te maken met een biodiversiteits-, landschaps- en milieucrisis. De omgang met stikstof (milieu) en CO2 (klimaat) zijn hiervan de meest bekende. De oplossing voor dit alles vinden we in een andere omgang met onze bodem. Een gezonde bodem draagt bij aan verbetering van klimaat, biodiversiteit, landschap, milieu en de regionalisering van ons voedselsysteem. Het grootste deel van de Nederlandse bodem is in beheer bij onze boeren. De kern van het verhaal is dan ook eenvoudig: Stichting Plaatsen Nederland werkt samen met boeren in Nederland aan de realisatie van 700.000 ha duurzaam bodembeheer.

Er zullen vier Plaatsen komen, voor de vier verschillende grondsoorten in Nederland. Coöperatie Plaats De Kleine Aarde in Boxtel is de gangmaker, de eerste Plaats van Nederland en een initiatief van Geert van der Veer, tevens de man achter Herenboeren en Aardpeer.

Er is besloten tot een crowdfunding voor de aankoop en renovatie van de gebouwen op De Kleine Aarde. De € 1,8 miljoen die nog nodig is, is een voorwaarde om De eerste Plaats op De Kleine Aarde in Boxtel te kunnen starten. Als investeerder wordt u lid van Coöperatie De Kleine Aarde en levert u hier een directe bijdrage aan.

Naast een jaarlijks rendement van 5% vanaf 2023, heeft u als coöperatielid het recht en de mogelijkheid om actief mee te doen en denken aan de ontwikkeling van De Kleine Aarde. Voor deelnemers met een investering van € 25.000 of meer is het geboden rendement 6%. Verder kunt u rekenen op toegang tot inspirerende evenementen en tal van leuke extra’s. De investering is deels gedekt door een 2e hypotheek op de gebouwen dat aan de coöperatie wordt verstrekt.

Investeer in ledencertificaten van de Coöperatie De Kleine Aarde en draag bij aan de verduurzaming van landbouw in Nederland!

Financieringsvorm Aankoop ledencertificaten in de coöperatie. Doelbedrag min. €500.000 en max. €1.800.000.
Rendement Jaarlijks vanaf 2023 een uitkering van 5% rendement op uw inleg.
Looptijd Er wordt door de coöperatie naar gestreefd om in 2030 de certificaten van u terug te kopen tegen de nominale waarde (uw inleg).  
Zekerheden Het opgehaalde geld wordt geleend aan Stichting De Plaatsen voor de aankoop van gebouwen. Hiervoor verkrijgt de coöperatie het tweede hypotheekrecht op het opstalrecht (gebouwen) van Klaverbad 13. Op basis van de taxatiewaarde geeft dat een dekking van ongeveer 50%.

Waarom meedoen?

  • U wordt mede-eigenaar van Coöperatie De Kleine Aarde
  • Maak deel uit van de transitie naar duurzame landbouw
  • Samenwerking met allerlei spelers in het voedselsysteem, onder andere: boeren, ketenpartners, natuurorganisaties en financiers
  • Investeerders krijgen vanaf oplopende investeringsbedragen steeds meer leuke extra’s van De Kleine Aarde
Share Button