Kabinet overwegend positief over Europees wetgevingspakket inzake ‘sustainable finance’

Het kabinet is overwegend positief over het in mei door de Europese Commissie gepresenteerde wetgevingspakket om de Europese kapitaalmarkt te verduurzamen. Dit blijkt uit de kabinetsposities ten aanzien van de drie voorstellen voor een Europese verordening die minister Blok (Buitenlandse Zaken) op 13 juli jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet deelt de mening van de Europese Commissie dat de financiële sector een belangrijke taak heeft in het faciliteren van de transitie die nodig is om de nationale en internationale klimaatdoelen te realiseren. Het kabinet staat daarom positief ten aanzien van het voorstel om institutionele beleggers te verplichten om duurzaamheidsrisico’s te betrekken bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Wel mist het kabinet in dit voorstel een omschrijving of definitie van het begrip ‘duurzaamheidsrisico’. Het kabinet heeft ook een positieve grondhouding over de voorgestelde gemeenschappelijke EU aanpak voor de classificatie (‘taxonomie’) van duurzame financiële producten.

Momenteel bestaat namelijk onduidelijkheid over de mate waarin financiële producten die als duurzaam worden aangeboden daadwerkelijk duurzaam zijn op basis van de economische activiteiten die zij financieren. Het kabinet is het minst

enthousiast over het voorstel om twee nieuwe typen benchmarks te introduceren: ‘low-carbon benchmarks’ en ‘positive carbon impact benchmarks’. Het kabinet beschouwt benchmarks als marktgedreven instrumenten: benchmarks komen tot stand vanwege een behoefte in de markt. Het kabinet is daarom terughoudend bij het als overheid creëren van een benchmark. De definitieve kabinetsinzet over dit voorstel zal sterk afhangen van de precieze inhoud van de nog door de Europese Commissie vast te stellen minimumvereisten inzake de criteria die indexaanbieders moeten betrekken bij de keuze en de weging van de
onderliggende activa en de methode om CO2-uitstoot en –besparingen te berekenen.

(Bron: Eumedion nieuwsbrief juli 2018)

Share Button