Opnieuw hoge score ABN AMRO in Dow Jones Sustainability Index

ABN AMRO komt opnieuw naar voren als een van de best presterende banken ter wereld op het gebied van duurzaamheid. In het onderzoek dat RobecoSAM jaarlijks uitvoert onder ruim 3.500 internationale bedrijven, heeft de bank 86 van maximaal 100 punten behaald. Daarmee is het verschil tussen ABN AMRO en de industry leader nog slechts één punt. De beoordeling door RobecoSAM vormt de basis voor de wereldwijde Dow Jones Sustainability Index (DJSI) die begin 2019 wordt gepubliceerd.

Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO: ‘Ik ben er bijzonder trots op dat ABN AMRO opnieuw een hoge score heeft behaald voor de lijst van meest duurzame banken wereldwijd. Deze score onderstreept niet alleen dat de bank een serieuze bijdrage wil leveren aan een duurzame samenleving, maar dit ook doet. ABN AMRO wil namelijk meer dan alleen financiële resultaten behalen. Duurzaamheid heeft daarom een belangrijke plek in de strategie van ABN AMRO. Hiermee willen wij een positieve invloed hebben op maatschappelijke thema’s zoals het klimaat, de circulaire economie, sociaal ondernemen en mensenrechten. De resultaten die we boeken laten we zien en tegelijkertijd scherpen we waar nodig ons beleid aan en monitoren we de uitvoering daarvan.’

Jaarlijks beoordeelt RobecoSAM ruim 3.500 beursgenoteerde ondernemingen op economisch en sociaal gebied en op milieubeleid voor de DJSI. De resultaten hiervan worden op twee momenten naar buiten gebracht. In september krijgen ondernemingen te horen wat hun individuele score is. In januari volgt de volledige ranglijst, zodat de precieze positie ten opzichte van andere ondernemingen bekend wordt. RobecoSAM heeft voor het onderzoek van dit jaar haar methodologie aangepast. ABN AMRO komt aan de hand van die aangepaste methodologie dit jaar uit op 86 punten van de 100 maximaal te behalen punten. Gecorrigeerd voor de aangepaste methodologie is dat gelijk aan de score van vorig jaar.

Investeerders en overige stakeholders zijn in toenemende mate geïnteresseerd in het beleid, maar vooral ook de resultaten die ABN AMRO boekt op het gebied van duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is een recente studie​ (PDF 1 MB) naar de daadwerkelijke duurzaamheidsimpact van de hypotheekportefeuille van de bank. De Dow Jones Sustainability Index is voor ABN AMRO een van de leidende benchmarks die inzicht geeft in beleid en resultaten op duurzaamheidsgebied en op basis waarvan ABN AMRO haar duurzaamheidsinspanningen continu verbetert en aanscherpt. ABN AMRO heeft als doelstelling om binnen de DJSI bij de top 10% van de eigen sector te behoren. Sinds 2015 is de bank opgenomen in de top 15% van de DJSI ranglijst. In 2017 behaalde ABN AMRO de top 5% van de best presterende banken. De verwachting is dat ABN AMRO met deze score opnieuw tot de wereldwijde top 5% van de sector ‘Banken’ zal behoren.

Share Button