ABP maakt werk van beleggen in duurzame ontwikkelingsdoelen

“Grote beleggers zoals ABP spelen een belangrijke rol in het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDG’s. Rendement en duurzaamheid kunnen en moeten samengaan”. Dat zei Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking afgelopen maandag op een bijeenkomst van ABP.

Welke stappen volgen er nog?

Op de bijeenkomst gingen onder andere vertegenwoordigers van pensioenfondsen, NGO’s, beleggers en de wetenschap in gesprek over het thema Werk maken van beleggen in SDG’s. Naast de minister spraken Peter Bakker van World Business Council for Sustainable Development en Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over hoe we de doelen kunnen bereiken. Verandering is daarbij essentieel. Peter Bakker: “Hoe kunnen we nu veranderen? Begin bij jezelf, verander dan je sector en tot slot: verander de wereld.” Allen delen de opvatting dat beleggen in een duurzame wereld een gedeelde verantwoordelijkheid is van overheid, beleggers, ondernemingen en de wetenschap.

Belangrijke pijler in ABP’s beleggingsbeleid

ABP heeft in 2015 ervoor gekozen om naast rendement, risico en kosten ook duurzaamheidscriteria op te nemen in zijn beleggingsbeleid. ABP belegt onder andere in de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. ABP’s bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool: “Een belangrijke pijler van ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid is onze doelstelling om bij te dragen aan de SDG’s. Onze ambitieuze doelstelling is om in 2020 58 miljard te beleggen met een directe impact.”

Invloed op ontwikkelingsdoelen

Corien Wortmann-Kool geeft aan dat het niet makkelijk is om werk te maken van de duurzame ontwikkelingsdoelen, maar loopt niet weg voor de uitdaging. De vraag of ABP invloed heeft op de ontwikkelingsdoelen, is dan ook niet makkelijk te beantwoorden. Want wanneer draag je nu echt bij aan een duurzamere wereld? Soms levert een belegging een positieve bijdrage aan een doelstelling, maar heeft deze een negatieve invloed op een ander ontwikkelingsdoel. Maar we willen niet te lang stilstaan bij de dilemma’s waar we als belegger mee te maken krijgen. Liever kijken we naar de positieve bijdrage die we kunnen leveren. Zo dragen we door onze beleggingen onder andere bij aan de ontwikkelingsdoelen: geen armoede, betaalbare en schone energie en schoon water voor iedereen.

Wat vandaag duurzaam is, hoeft dat morgen niet meer te zijn. Al verandert dat niet zó snel, toch is het oordeel over wat duurzaam is, aan verandering onderhevig. Dit komt met name door maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Zo werd beleggen in spaarlampproducenten (ten opzichte van gloeilampen) enkele jaren geleden nog als duurzaam aangemerkt. Nu weten we dat ledverlichting een stuk milieuvriendelijker is.

ABP legt verantwoording af aan zijn deelnemers

ABP is met een belegd vermogen van ruim 410 miljard euro een grote investeerder. Niet het hele bedrag is belegd in duurzame ontwikkelingsdoelen. In 2020 wil ABP € 58 miljard duurzaam beleggen. Op dit moment is dat bijna 50 miljard. ABP is volledig transparant over zijn beleggingen. Een lijst van organisaties waarin ABP belegt is voor iedereen toegankelijk.

 

Foto: Peter Bakker

Share Button