Samen aan de lat voor duurzaamheidskansen binnen de financiële dienstverlening

Bron
NOAB

Begin oktober kwamen vertegenwoordigers van de brancheverenigingen NOAB, NBA, RB, HAN University of Applied Sciences, Nyenrode Business Universiteit en Triodos Bank samen om ideeën en ervaringen te delen rond het thema duurzaamheid in de financiële dienstverlening. Het begint bij bewustwording, constateren de deelnemers: investeringsbeslissingen van nu bepalen de wereld over dertig jaar.

Op uitnodiging van NOAB-bestuurslid Ertuğ Koşmaci reisden Martin Hommersom (bestuurslid RB), Fred de Jong (associate lector Sustainable Finance & Tax aan de HAN University of Applied Sciences), Patty Zuidhoek (directeur Zakelijke relaties bij Triodos Bank), Marcel Pheijffer (hoogleraar Accountancy bij Nyenrode Business Universiteit) af naar ’s-Hertogenbosch voor een rondetafelbijeenkomst over het thema duurzaamheid. Usha Ganga (themaregisseur Duurzaamheid bij NBA) sloot digitaal aan.

De vertaalslag naar de praktijk

Er komt veel op financieel dienstverleners af, trapte Ertuğ Koşmaci de bijeenkomst af. Hij merkt dat veel ondernemers, maar ook accountants, boekhouders en belastingadviseurs, nog nauwelijks stilstaan bij bijvoorbeeld de impact die een investering heeft op de omgeving. Ook Hommersom merkt dat adviseurs over het algemeen afwachtend zijn. Het thema duurzaamheid leeft wel in de advieswereld, denkt De Jong, maar financieel adviseurs worstelen vooral met de vertaalslag naar de praktijk.

Duurzaamheid is een breed begrip, erkennen de deelnemers. Maar een te brede invulling van duurzaamheid kan actie in de weg staan. Misschien is het slimmer om één onderdeel goed vast te pakken, oppert De Jong, dan het bredere kader halfslachtig.

Zuidhoek kan zich voorstellen dat financieel dienstverleners beginnen bij de energietransitie. Hoe kunnen we in Nederland een beweging maken naar minder energieverbruik? Door slimme vragen te stellen aan een ondernemer over de energietransitie en de ontwikkelingen die de ondernemer raken, kan een financieel dienstverlener het bewustzijn bij ondernemers vergroten.

Toegevoegde waarde laten zien

Pheijffer wijst op het onderscheid tussen grotere ondernemingen waarvoor verplichtingen gelden met regelgeving van bovenaf, en het midden- en kleinbedrijf, waar verduurzaming nog nauwelijks gereguleerd is. Om mkb-ondernemers over de streep te trekken, moet een financieel dienstverlener de toegevoegde waarde van een duurzame bedrijfsvoering kunnen laten zien.

Ganga denkt dat er concrete voorbeelden nodig zijn die direct toepasbaar zijn in de praktijk, zodat adviseurs kunnen laten zien hoe ondernemers duurzame keuzes kunnen maken. Ook De Jong merkt dat adviseurs makkelijker in beweging komen als zij bedrijfseconomische voordelen kunnen benoemen van een duurzame bedrijfsvoering, bijvoorbeeld doordat ondernemers daarmee aantrekkelijker worden als werkgever.

Maar de huidige fiscale regelingen rond duurzaamheid zijn nog beperkt en vrij indirect. Dat maakt het lastig om erover te adviseren. Op dit punt kunnen brancheverenigingen wellicht een rol spelen door mee te denken over de vraag: welke fiscale maatregelen of prikkels zou de overheid kunnen bieden om duurzaam ondernemen aantrekkelijker te maken?

Krachten bundelen

Hommersom ziet ook een duidelijke rol weggelegd voor de brancheverenigingen als het gaat om het in beweging krijgen van de achterban: zij kunnen goede voorbeelden delen. Waar liggen de kansen? Pheijffer adviseert om voorbeelden te belichten met duidelijke financiële voordelen. De Jong is van mening dat brancheorganisaties lef moeten tonen en stappen moeten durven zetten. Niet alleen om de wereld een stukje mooier te maken, maar ook om het bestaansrecht van hun leden te bewaken.

Afsluitend constateert Koşmaci dat brancheorganisaties er goed aan doen om meer te gaan samenwerken. Zo kunnen zij een eenduidig geluid laten horen als het gaat om duurzaamheid, zoals banken dat al doen. Hij benadrukt het belang van krachtenbundeling en samenwerking, ook met onderwijsinstellingen en banken. Samen hebben zij meer slagkracht. Met deze bijeenkomst is de eerste stap gezet, maar er is nog een wereld te winnen. Aan de slag!

Share Button