Investeringsfonds PDENH voor duurzame ondernemers breidt uit met 25 miljoen euro

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) breidt uit. Tussen 2019 en 2024 beschikt het fonds over 55 miljoen euro aan financieringskapitaal, bedoeld voor duurzame projecten en bedrijven die in Noord-Holland gevestigd zijn. Het bedrag van 55 miljoen euro betekent een uitbreiding van 25 miljoen ten opzichte van de 30 miljoen waarover het fonds sinds 2014 beschikt.

De uitbreiding van het fonds is hard nodig, want de belangstelling is groot. Met Tocardo, Energyra, De 7 Deugden, Triple Solar, The Next Closet, B-Four Hydro en Volgroen realiseerde het fonds dit jaar al zeven financieringen. Naar verwachting loopt het aantal financieringen dat dit jaar gedaan wordt verder op tot zo’n tien, wat een significante uitbreiding van de portfolio inhoudt. Het beschikbaar komen van meer kapitaal betekent dat PDENH op korte termijn meer armslag krijgt voor de ondersteuning van duurzame initiatieven. Ook de komende jaren blijft het beheer van het fonds in handen van KplusV en StartGreen Capital.

Revolverend fonds

PDENH financiert door het verwerven van aandelen of het verstrekken van een lening. In beide gevallen vloeien de middelen uiteindelijk weer terug naar het fonds, waar ze worden aangewend voor nieuwe financieringen. Een zogeheten revolverend fonds. Zo worden met het fondsvermogen steeds nieuwe, duurzame initiatieven ondersteund en rendeert ondertussen het ingelegde kapitaal. Investment Manager Anthony Viellevoije: “We zijn er trots op dat het fonds inmiddels op volle toeren draait. Ondernemers weten PDENH goed te vinden en ook samenwerkingen met impact investeerders en andere marktpartijen blijken in toenemende mate waardevol. We zien steeds vaker dat zowel de kwaliteit als de fit direct goed is. Op deze basis hopen we de komende jaren nog veel meer bruggen te slaan, want de bouw van een duurzame economie is eigenlijk pas net begonnen.”

Financieel én maatschappelijk rendement

Een gezond financieel rendement draagt bij aan de levensvatbaarheid van het fonds en het vermogen om nieuwe financieringen te doen. Echter is het realiseren van financieel rendement slechts een van de doelstellingen van PDENH. Afgezien van het ondersteunen van duurzame initiatieven wordt gekeken naar het economische en maatschappelijke rendement. Zo investeert PDENH in bedrijven die arbeidsplaatsen creëren in Noord-Holland, in sommige gevallen ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds 2014 heeft het fonds bijgedragen aan het ontstaan van zo’n 400 FTE aan arbeidsplaatsen. Ook levert de huidige portefeuille een jaarlijkse CO2-besparing op van zo’n 58 miljoen kilo.

Voor wie?

De doelgroep van PDENH bestaat uit gevestigde en startende bedrijven en projecten die zich richten op de energietransitie, duurzame mobiliteit en circulaire economie. PDENH investeert daarin samen met andere financiers die ook voor deze partijen een katalysator willen zijn. Het betreft vaak lokale initiatieven, maar daartoe beperken de investeringen zich zeker niet. Landelijk en internationaal opererende bedrijven komen ook in aanmerking. Voorwaarden zijn dat zij gevestigd zijn in Noord-Holland en de beoogde financiering minimaal 500.000 euro bedraagt. Bart Blokhuis, directeur PDENH: “wij zoeken actief naar ondernemers met een duurzame propositie. Dat kan zowel de onderneming als geheel betreffen, als specifieke projecten. Einddoel is het aanjagen van de duurzame economie in Noord-Holland. Wij willen om de tafel met ondernemers die daaraan een wezenlijke bijdrage willen leveren.”

Share Button