ACTIAM koppelt SDG’s aan planetaire grenzen

ACTIAM heeft als eerste vermogensbeheerder een strategie ontwikkeld waarbij de Sustainable Development Goals (SDG’s) worden gekoppeld aan de planetaire grenzen. Hierdoor is het mogelijk om bedrijven te beoordelen op hun positieve impact aan de SDG’s, binnen de beperkingen van onze planeet. Met de nieuwe strategie, ontwikkeld in samenwerking met fintech Util, schept ACTIAM de voorwaarden voor een toekomstige norm in duurzaam beleggen.

Innovatief Investeren   

Dennis van der Putten, Director Sustainability & Corporate Strategy bij ACTIAM: “ACTIAM lanceert een innovatieve beleggingsstrategie gebaseerd op de Sustainable Development Goals. Hierbij investeren we in bedrijven die actief bijdragen aan het realiseren van deze universele doelen. Een belangrijk selectiecriteria in onze nieuwe beleggingsstrategie is ‘balans’, waarbij zowel de positieve als de negatieve bijdrage van bedrijven worden geanalyseerd. Het optimaliseren van de ene SDG kan namelijk onbedoeld een negatieve impact hebben op de andere(n). Uniek aan onze benadering is dat we een koppeling maken met de negen planetaire grenzen, zoals deze door het Stockholm Resilience Centre zijn gedefinieerd. We investeren hiermee niet alleen conform de vastgestelde duurzaamheidsdoelen, maar ook binnen de grenzen van de planeet. Beleggers krijgen zo toegang tot een beleggingsstrategie, waar financieel rendement en maatschappelijke impact samenkomen.”

Unieke methodiek geeft beleggers driedimensionaal inzicht  

Door de samenwerking met Util kan ACTIAM gebruik maken van data die niet alleen gericht is op de positieve bijdrage van bedrijven, maar ook kijkt naar de grenzen van planetaire mogelijkheden. Van der Putten: “Uiteraard worden de wereldwijde standaarden als de VN Principles for Responsible Investments. VN Global Compact en integrated reporting eveneens gewaarborgd. Beleggers krijgen zo driedimensionaal inzicht in de bedrijven die worden opgenomen in het beleggingsuniversum.”

Planetaire grenzen  

Van der Putten: “De ‘planetaire grenzen’ geven het maximum aan van wat we als mensheid kunnen verbruiken aan natuurlijke hulpbronnen zoals water, land en bos. Wanneer we binnen deze grenzen blijven, heeft de aarde genoeg herstellend vermogen. Vanuit ACTIAM hebben we een methodologie ontwikkeld waarmee bedrijven langs de meetlat van de SDGs én de planetaire grenzen gelegd kunnen worden. Wij geloven dat bedrijven die onderdeel uit maken van deze strategie beter voorbereid zijn op de transitie die nodig is naar een duurzamere economie. De potentiele schaarste en de innovatie die hiermee samengaat zijn voor ons interessante beleggingsthema’

Share Button