BNY Mellon’s Insight: Dalende ESG-score voor meeste landen

De meeste landen hebben de afgelopen jaren slechter gepresteerd op het gebied van ESG (Environmental, Social and Governance). Dat blijkt uit onderzoek van vermogensbeheerder Insight Investment, onderdeel van BNY Mellon IM. Bovenstaande constatering geldt in lichte mate ook voor Nederland, dat wegens een gemiddelde score op het gebied van milieu op de zestiende plaats staat van een door Insight opgestelde ESG-wereldranglijst van 155 landen.

Van de onderzochte landen scoort Nieuw-Zeeland het beste, gevolgd door IJsland en Zweden. Ook Finland, Denemarken en Noorwegen staan in de top-10. Duitsland staat op de elfde plek; het Verenigd Koninkrijk (17) en Frankrijk (27) scoren slechter dan Nederland. Onderaan bungelen Afghanistan, Zuid-Soedan en Syrië. Ivoorkust, Somalië en Pakistan lieten de afgelopen zes jaar de grootste verbetering zien qua ESG-score; Eritrea en Libië hebben de slechtste ‘momentum score’.

Insight hanteerde een nieuw model om te meten hoe landen presteren qua milieu, sociale aspecten en bestuur, en of de resulterende ESG-score een dalende of stijgende trend vertoont (de ‘momentum score’).In totaal nam Insight 186 landen onder de loep; van 31 bleken er uiteindelijk te weinig data voorhanden.

Uit de analyse blijkt dat er weinig tot geen verband bestaat tussen de ESG-score (en de verandering daarin) en de kredietstatus van een land. Hetzelfde geldt voor de risicopremie die overheden betalen op staatsobligaties. Insight benadrukt dat er meer onderzoek nodig is naar ESG-factoren en de invloed daarvan op beleggersrisico’s. Nu gaat de meest aandacht nog uit naar de ESG-score van bedrijven, terwijl de onderliggende factoren ook significante invloed kunnen hebben op de vooruitzichten van landen.

In het algemeen hebben landen met een hoog inkomen per hoofd van de bevolking een hogere ESG-score. Dat komt vooral omdat ze beter presteren op het gebied van governance en sociale factoren, milieu blijft daarbij achter. De meerderheid van de ontwikkelde landen heeft de ESG-score gedurende de onderzochte zes jaar echter zien dalen, vooral door slechtere prestaties op het gebied van ‘governance’. Het blootleggen van trends is belangrijk, aldus de Insight-onderzoekers, want vooral daarmee kunnen de toekomstige risico’s worden geïdentificeerd.

Download het volledige rapport (pdf)

Share Button