SHIFT Invest maakt bewezen impact met duurzame investeringen

Het Nederlandse investeringsfonds SHIFT Invest maakt steeds meer milieu-impact. De startups waarin het groene fonds participeert hebben in 2017 bijna 90 procent meer milieu-winst opgeleverd dan het jaar ervoor. Het gaat onder meer om de groene energieleverancier VandeBron en vleesvervanger Meatless. 

Dat staat te lezen in het nieuwe Impact Rapport van NBI Investors. Zo werd er het afgelopen jaar door de startups van SHIFT Invest maar liefst 88 procent meer ton Co2 bespaard vergeleken met 2016. Ook produceerden de bedrijven samen 32 procent meer renewable energy en werd er 300 procent minder beroep gedaan op landbouwgrond voor veeteelt. Naast Vandebron en Meatless gaat het om 10 bedrijven, waaronder  Chaincraft, Basilisk en Nutrileads.

Bedrijven met een duurzame technologie

SHIFT Invest I en II zijn fondsen die beheerd worden door NBI Investors. NBI Investors heeft vier early stage venture kapitaalfondsen met in totaal ca 70 miljoen toegezegd kapitaal onder beheer. Daarvan is de afgelopen jaren zo’n 40 miljoen euro gestoken in startups die actief zijn in de agrifood en greentech. Zij gebruiken de kennis en ervaring van gerenommeerde investeerders met wie NBI Investors ook nauw samenwerkt. Het gaat daarbij om de Rabobank, Wageningen University & Research, de Technische Universiteit Delft, Menzis en het Wereld Natuur Fonds.

Strenge selectiecriteria

“Met SHIFT Invest richten we ons op jonge, veelbelovende bedrijven die een duurzame technologie ontwikkelen en daarmee de markt op willen. Het is de fase waarin veel andere fondsen nog niet durven instappen”, vertelt Guus Verhees, de managing partner van NBI Investors. Door het analyseren van trends, een jarenlange ervaring én de nauwe samenwerking met universiteiten en overige partners kan SHIFT Invest goed inschatten welke duurzaam georiënteerde startups echt potentie hebben.

“Onze criteria zijn zeer scherp. Van de honderd bedrijven waar me mee praten, gaan we met gemiddeld maar met één startup in zee. Bovendien hebben we een lange adem en dat is wat deze groeibriljanten nodig hebben. We gaan vaak jaren mee.”

Van Chaincraft tot Vandebron

Eén van de startups waar SHIFT Invest in participeert is Chaincraft. Zij ontwikkelen een technologie waarmee duurzame biobased chemicaliën kunnen worden geproduceerd. Deze vetzuren kunnen op aardolie en palmolie gebaseerde landbouw- en chemieproducten op termijn zelfs één-op-één vervangen. Met het geïnvesteerde geld heeft het bedrijf een demonstratiefabriek gebouwd die binnenkort in gebruik wordt genomen.

Protix Biosystems werkt aan een wereld met insecten als voedsel voor dieren. “Deze technologie moet er uiteindelijk voor zorgen dat minder bossen worden gekapt en de overbevissing van oceanen een halt wordt toegeroepen”, zegt Verhees. Inmiddels heeft SHIFT na 7 jaar nauwe betrokkenheid haar belang verkocht. Daarnaast participeert SHIFT Invest in Vandebron, de groene energieleverancier die een slim platform heeft ontwikkeld waarmee lokaal opgewekte stroom de weg vindt naar Nederlandse huishoudens en bedrijven.

Impact maken én rendement

“Wij laten al tien jaar zien dat financieel rendement en impact hand in hand kunnen gaan. Dat je goede businessmodellen kunt ontwikkelen en tegelijkertijd de wereld een duurzamer kan maken”, aldus Florentine Fockema Andreae, investment partner van SHIFT Invest.
“Dit rapport onderstreept dat nog maar weer eens. Sinds het Klimaatakkoord van Parijs wordt er in Nederland veel gesproken over impact. Dit rapport toont dat we ook echt iets voor elkaar krijgen met alle ondernemers.”

De nabije toekomst

In 2019 heeft SHIFT Invest naar verwachting al het beschikbare kapitaal in innovatieve startups geïnvesteerd. Met bestaande en nog toe te treden investeerders wordt er dan een vervolgfonds opgericht. “Daarmee kunnen we nog meer nieuwe, impactvolle technologieën naar de markt helpen.”

Share Button