NN Investment Partners lanceert European Sustainable Infrastructure Debt fonds

Het NN (L) European Sustainable Infrastructure Debt fonds (‘het fonds’), officieel gelanceerd op 15 november 2018, betekent een verdere uitbreiding van het duurzame aanbod van NN Investment Partners en sluit aan op de groeiende vraag naar beleggingen in tastbare activa met een eigen intrinsieke waarde. Veel beleggers zijn zeer positief over infrastructuurleningen, omdat ze aantrekkelijke, risico-gecorrigeerde rendementen bieden. Daarnaast dragen zij bij aan sterke kasstromen die worden gegenereerd door onontbeerlijke publieke activa en diensten die doorgaans ook grote maatschappelijke, ecologische en economische voordelen bieden.

NN Investment Partners (NN IP) heeft veel ervaring met beleggen in infrastructuurleningen; we deden dit al voor het eerst in 1992. Het fonds streeft naar een gespreide portefeuille van investment grade infrastructuur debt in Europa in de volgende vijf kernsectoren: maatschappelijke infrastructuur, transport, energie, nutsbedrijven en digitale infrastructuur. Van oudsher is de lage correlatie van infrastructuuractiva met economische cycli aanlokkelijk voor beleggers die zijn gericht op de lange termijn en hun portefeuilles willen diversifiëren, hun verplichtingen willen matchen en aantrekkelijke rendementen willen behalen. NN IP heeft een lang trackrecord in infrastructuurleningen en heeft zijn strategie hiervoor verder verfijnd. We richten ons nu op infrastructuuractiva die een meetbare impact hebben op maatschappij en milieu zonder in te boeten op het financiële rendement.

Duurzame infrastructuur kan zowel overheden als beleggers helpen om hun doelstellingen voor minder CO2-uitstoot te halen. Dit is noodzakelijk om over te schakelen op een koolstofarme economie. Hoewel de milieufactor uiteraard belangrijk is en bovendien relatief eenvoudig is te meten, worden veel andere maatschappelijke- en bestuurlijke voordelen vaak over het hoofd gezien. Voorbeelden hiervan zijn het verhogen van de capaciteit, het vergroten van de efficiëntie en het verbeteren van de veerkracht tegen de gevolgen van demografische- en klimaatveranderingen. NN IP houdt zich aan de Equator Principles en selecteert beleggingen voor het fonds op basis van het eigen model met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bedrijfsbestuur (ESG). Dit zorgt voor een strikt duurzaamheidskader waarbij ook het advies van het responsible investing-team van NN IP meeweegt. Het fonds draagt bij aan een oplossing voor de huidige infrastructuurproblemen en voegt waarde toe voor beleggers en samenlevingen in heel Europa.

Alistair Perkins, Head of Infrastructure Debt bij NN Investment Partners: “We zijn erg blij met de introductie van dit nieuwe fonds. Hierdoor kunnen we onze diepgaande kennis en ervaring op het gebied van infrastructuurleningen combineren met de groeiende wens van onze klanten om te investeren in de reële economie en bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelen van de VN (SDG’s). We zijn ervan overtuigd dat we, door zorgvuldig duurzame beleggingen te selecteren, een toekomstbestendige portefeuille kunnen samenstellen die zorgt voor meer waarde voor onze beleggers, terwijl we tegelijkertijd een tastbare bijdrage leveren aan een meer duurzame economie en een welvarende samenleving.”

Het fonds wordt beheerd door het gespecialiseerde Infrastructure Debt-team van NN IP. Het maakt gebruik van de bestaande beleggingsselectie- en kredietprocessen van het team, met de nadruk op diversificatie en duurzaamheid. Het fonds streeft naar een jaarlijks brutorendement van 3%-4% en een duratie van 12 tot 15 jaar.

Het NN (L) European Sustainable Infrastructure Debt Fonds is een subfonds van NN (L) Alternative Credit (SICAV-SIF), gevestigd te Luxemburg. NN (L) Alternative Credit (SICAV-SIF) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Geselecteerde share classes van het NN (L) European Sustainable Infrastructure Debt Fonds worden t.z.t. geregistreerd in andere EU-landen.

Share Button