Finance Ideas zet in op ESG met een nieuwe directeur duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen wordt steeds belangrijker voor pensioenfondsen. Finance Ideas ziet de groeiende vraag naar ondersteuning vanuit de markt en versterkt het ESG team met Vincent van Bijleveld als directeur duurzaam beleggen. Samen met het bestaande team gaat Vincent aan de slag om het thema verder uit te bouwen en adviseert hij pensioenfondsen, asset managers en andere institutionele partijen over het opzetten, implementeren en monitoren van een science based MVB (verantwoord beleggen) beleid.

De rol van duurzaam beleggen voor pensioenfondsen

Met de groeiende zorg over het milieu en klimaat neemt de vraag naar duurzame financiële instrumenten sterk toe. Zowel bestuurders als deelnemers van pensioenfondsen hebben steeds meer aandacht voor zowel de financiële als de maatschappelijke relevantie van duurzaam beleggen. Stakeholders en toezichthouders (DNB) verwachten dat er bij het beleggingsproces aandacht wordt besteed en gecommuniceerd wordt over Environmental, Social en Governance (ESG) factoren. De recente wetgeving (IORP II) schrijft voor dat pensioenfondsen de ESG risico’s (waaronder specifiek klimaat) met potentiele financiële gevolgen identificeren en bewaken. Het onlangs gesloten IMVB akkoord tussen pensioenfondsen, overheid en maatschappelijke organisaties is een extra drijfveer om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en de sustainable development goals.

De rol van Vincent van Bijleveld binnen Finance Ideas

Vincent is kwantitatief econoom/actuaris. Hij heeft zijn expertise opgebouwd in zijn eerdere functies, waaronder als partner/director bij Willis Towers Watson en als duurzame asset manager bij Actiam. Hierdoor heeft Vincent jarenlange ervaring in het adviseren van pensioenfondsen, onder andere op het gebied van de IORP II ESG richtlijnen, het IMVB Convenant, Klimaat & ESG risicoassessment en de beoordeling, selectie & monitoring van ESG Research en Engagement & Voting providers. Naast senior adviseur binnen deze expertise gebieden, is Vincent binnen Finance Ideas verantwoordelijk voor het duurzaam beleggen team.

Over Finance Ideas

Finance Ideas ondersteunt met ca. 30 adviseurs en wetenschappers institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen om toekomstplannen op een duurzame en financieel verantwoorde wijze te realiseren. Meer impact met maatschappelijk kapitaal! Het gespecialiseerde ESG team ondersteunt het bestuur, beleggingscommissie en/of bestuursbureau graag bij de implementatie van duurzaam beleggen.

Share Button