Schroders: Vijf vragen over ESG-beleggen in opkomende markten

Een studie van de Global Sustainable Investment Alliance schat dat wereldwijde ESG-activa tussen 2014 en 2016 met 25% zijn toegenomen. Een voortzetting van deze trend wordt ondersteund door Schroders’ Global Investor Study 2017, waarin werd vastgesteld dat 78% van de deelnemers van mening is dat duurzaam beleggen nu belangrijker voor hen is dan vijf jaar geleden. Ondanks de toenemende belangstelling voor ESG, neemt ESG-beleggen in opkomende markten (EM) nog geen vlucht. Het merendeel van ESG-activa, evenals de groei daarvan, bevindt zich in ontwikkelde markten. Schroders beantwoordt een aantal veelvoorkomende vragen rond ESG-beleggen in EM. 

1. Is ESG van belang in opkomende markten? 
Onderzoeken wijzen erop dat ESG-beleggen een positieve invloed heeft op het rendement in EM. Uit veel empirisch onderzoek is gebleken dat ESG-beleggen waarschijnlijk een positief effect heeft op het rendement. De integratie van ESG-beleggen kan niet alleen de prestaties verbeteren, maar kan ook een rol spelen bij het verminderen van het portefeuillerisico. EM hebben de neiging om een grotere volatiliteit te vertonen dan de ontwikkelde markten. Minder strenge regelgeving, snel veranderende demografische ontwikkelingen en veranderende beleidsomgevingen kunnen de onzekerheid voor EM-beleggers vergroten. Deze kwesties zullen minder snel een impact hebben op beter beheerde, duurzamere bedrijven.
2. Geven beleidsmakers en bedrijven in EM ook maar iets om duurzaamheid? Zo niet, moeten ontwikkelde markten dat dan wel blijven doen? 
Het beleid en de praktijk binnen EM verbeteren. Op landelijk niveau zijn de hervormingen de afgelopen jaren in de goede richting gegaan. Verstedelijking, vervuiling, waterstress en klimaatverandering zijn slechts enkele van de factoren die de druk op beleidsmakers vergroten om zich in te zetten voor het aanpakken van milieuproblemen. China en India lopen voorop, waarbij China zich wil positioneren als een leider in het wereldwijde streven om de klimaatverandering aan te pakken.
Sommige effectenbeurzen bevorderen ook duurzamer gedrag door de invoering van verslagleggingsnormen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur, met name in Zuid-Afrika en Brazilië. Daarnaast worden ook de lokale normen voor EM-beleggers steeds strenger. Globalisering en moderne technologie versterken de convergentie van de mondiale ESG-normen nog verder.
3. Zijn er ESG-gegevens beschikbaar voor EM? 
Er is nog steeds een gebrek aan algemeen aanvaarde rapportagenormen. Historisch is de informatieverstrekking in EM zwakker en een gebrek aan transparantie heeft het voor beleggers in sommige EM moeilijk gemaakt om ESG-overwegingen nauwkeurig te beoordelen. In de afgelopen jaren hebben beleidswijzigingen en eisen ten aanzien van een beursnotering geleid tot een verbetering van de transparantie in EM. Bovendien spelen effectenbeurzen een rol bij het aanmoedigen van duidelijkere verslaglegging en informatieverstrekking en het doen van aanbevelingen op het gebied van corporate governance. Veel beurzen in opkomende markten hebben hun noteringseisen aangescherpt en in de afgelopen jaren hebben verschillende beurzen zich aangesloten bij het initiatief van de Verenigde Naties voor duurzame aandelenbeurzen (Sustainable Stock Exchange), dat richtsnoeren biedt voor de verslaglegging ten aanzien van governance en milieu- en sociale informatieverschaffing.
4. Is het, als het gaat om ESG in EM, alleen de moeite waard om te kijken naar governance? 
Hoewel de problemen op het gebied van governance soms gemakkelijker kunnen worden geïdentificeerd en meer algemeen worden begrepen, vereisen sociale en milieuoverwegingen vaak een diepgaandere analyse. Dit biedt actieve fondsmanagers die over de middelen beschikken om grondig onderzoek te doen om de ondernemingen met de meest duurzame bedrijfsmodellen te selecteren. Bovendien kunnen conventionele maatstaven voor de kwaliteit van bestuur onvoldoende zijn wanneer men naar EM-bedrijven kijkt. Er moet rekening worden gehouden met de lokale marktstructuur en culturele kwesties.
5. Kan engagement een verschil maken in EM? 
Het feit dat EM-bedrijven doorgaans minder openheid van zaken geven, maakt betrokkenheid des te crucialer. Engagement biedt beleggers ook de mogelijkheid om duurzame groei te ondersteunen en aan te moedigen waar wetten en regels ontoereikend of nog niet van kracht zijn om dat te doen.
Samengevat 
EM vertegenwoordigt een heterogeen geheel van markten, waardoor het een complex en groot scala aan beleggingskansen biedt. De toenemende beschikbaarheid van kwantitatieve screenings en indices maakt ESG-beleggen steeds toegankelijker en maakt het belang van de integratie van ESG-overwegingen in beleggingsbeslissingen steeds duidelijker. Schroders is van mening dat het van vitaal belang is om te begrijpen hoe ESG-aangelegenheden EM en de relevante ondernemingen kunnen beïnvloeden en dat een gedetailleerde, fundamentele analyse nodig is om een echt inzicht te ontwikkelen en dat op de juiste wijze toe te passen.
Betrokkenheid bij bedrijven en overheden, gedegen due diligence, een zorgvuldige afweging van beleggingen per geval en deelname aan bedrijfsfora zijn slechts enkele van de manieren waarop beleggers in EM een positieve invloed kunnen uitoefenen op de richting van de groei van enkele van de snelst ontwikkelende markten ter wereld.
Share Button