ABN AMRO sluit zich aan bij Illegal Wildlife Trade Financial Taskforce

ABN AMRO zal zich als eerste Nederlandse bank aansluiten bij de Illegal Wildlife Trade Financial Taskforce.

Illegale handel in wilde bedreigde diersoorten is nog steeds een lucratieve vorm van criminaliteit. Banken kunnen een rol vervullen als poortwachter om ervoor te zorgen dat crimineel geld verkregen via deze vorm van handel het financiële stelsel niet binnenkomt. Hiertoe is door de Duke of Cambridge Prince William in oktober 2018 de Illegal Wildlife Trade (IWT) Financial Taskforce opgericht. CEO Kees van Dijkhuizen heeft op het World Economic Forum in Davos aan Prince William beloofd dat ABN AMRO als eerste Nederlandse bank deel zal nemen aan de IWT Financial Taskforce.

Kees van Dijkhuizen: “De IWT Financial Taskforce doet goed werk in de strijd tegen illegale handel in dieren die in het wild leven. Ik zeg dan ook graag onze steun toe.”

Door lid te worden van de IWT Financial Taskforce zegt ABN AMRO onder andere toe informatie te delen en samen te werken met autoriteiten. In het Dierenwelzijn Statement van 2016 geeft ABN AMRO aan hoe de bank nadelige invloeden op dierenwelzijn wil voorkomen. In die verklaring is ook een lijst uitsluitingen opgenomen.

Foto: ABN AMRO

Share Button