Financiële wereld heeft sleutel tot verduurzaming in handen

Vandaag stemde het Europees Parlement over een verplicht “woordenboek” (in het jargon: “taxonomie”) voor financiële producten. De wet bepaalt welke beleggingsproducten door banken, pensioenfondsen en verzekeraars aangemerkt mogen worden als duurzaam. Ook wordt een eerste stap gezet voor het ontwikkelen van een systematiek om milieuvervuilende investeringen in kaart te brengen. De wet is een eerste stap om meer duurzame investeringen te mobiliseren. 

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy onderhandelde mee over de positie van het Europees Parlement over de wet: “Het Europees Parlement wil zeker stellen dat duurzame beleggingen écht duurzaam zijn. We vragen ook duidelijkheid over de negatieve effecten die investeringen kunnen hebben op het klimaat, vervuiling en natuurvernietiging. Maar het is een eerste stap. De Europese Commissie moet nu aan de slag met regels die het kapitaal echt weer dienstbaar maken aan onze samenleving en de planeet.”

D66 wil verder gaan, onder meer door te zorgen dat banken met veel vervuilende investeringen meer kapitaalreserves gaan aanhouden. Hier zal ook een taak liggen voor het nieuwe Europees Parlement, dat in mei wordt gekozen.

Gerbrandy: “De financiële sector heeft de sleutel in handen voor de transitie naar een duurzame economie. Iedere investering bepaalt in positieve of negatieve zin de snelheid van die transitie. De ambities zijn nu nog te laag. We mogen niet tevreden zijn met een klein aandeel groene investeringen. Dat is dweilen met de kraan open.”

De Europese lidstaten hebben nog geen standpunt ingenomen over de wet. Zodra deze positie is aangenomen, zullen het Europees Parlement en de Raad onderhandelen over de uiteindelijke wetstekst.

De Europese Commissie heeft in een eerder actieplan over de duurzaamheid van financiële markten ook aangekondigd mogelijk te komen met nieuwe wetsvoorstellen. Dit gaat mogelijk onder andere om Europese duurzaamheidsregels voor de kapitaalreserves van banken en regels voor credit rating agencies en asset managers.

Share Button