Bas Eickhout (GroenLinks) krijgt steun voor vergroening van financiële sector

“Duurzame investeringen zijn hard nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De financiële sector kan daarin niet achterblijven”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout. Donderdag (27 maart) stemde een meerderheid van het Europees Parlement in met de plannen van Eickhout om de financiële sector te vergroenen.

Zo moeten de voorstellen investeerders, middels categorisering, helpen te onderscheiden wat duurzame investeringen zijn. Dit zal greenwashingt egengaan.

“De investeringen van nu bepalen hoe onze economie er over twintig jaar uitziet. De EU moet het voortouw nemen om financiële stromen zo snel mogelijk in lijn te brengen met de wereldwijde klimaatafspraken”, aldus  Eickhout.

Aanscherpingen

Het Europees Parlement zorgt op voorstel van Eickhout voor een aantal aanscherpingen van het wetsvoorstel. Zo wil het dat alleen beleggingsproducten die aan wettelijke duurzaamheidsstandaarden voldoen als ‘duurzaam’ mogen worden verkocht. Ook stemde het Europarlement voor amendementen die definitie van duurzaam aanscherpen. Bijvoorbeeld door te eisen dat deze minimaal voldoen aan het Parijsakkoord en ook rekening houden met mensenrechten. Ook mogen op initiatief van Eickhout investeringen in kernenergie, kolen en de gasinfrastructuur – zoals Nord Stream 2 –  niet onder de noemer “duurzame investeringen” op de markt terecht komen.

Schadelijke investeringen

Het voorstel van Eickhout om niet alleen duurzame investeringen, maar ook schadelijke investeringen in kaart te brengen werd verworpen door een rechtse meerderheid van christendemocraten, conservatieven en liberalen. Ook lag diezelfde meerderheid dwars om het in kaart brengen van duurzame en vervuilende investeringen ook op de bankensector toe te passen.

Eickhout: “Duurzaam investeren moet van uitzondering naar nieuwe norm worden. Een kleine groep groene investeringen is niet genoeg om de klimaatuitdagingen te lijf te gaan. Het is spijtig dat conservatieve en liberale Europarlementariërs meer klimaatambitie in de financiële sector blokkeren.”

Nu het Europees Parlement zijn standpunt heeft ingenomen is het wachten op een gezamenlijk standpunt van de EU-landen. Daarna beginnen de onderhandelingen over de definitieve wetstekst.

Share Button