Algemene Rekenkamer: Miljarden in revolverende fondsen, maar verantwoording nog summier

De rijksoverheid stimuleert maatschappelijke doelen steeds vaker via zogenaamde revolverende fondsen. Daarmee worden bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen aan huizen gefinancierd en handel met ontwikkelingslanden bevorderd. Inmiddels gaat er € 3,6 miljard aan rijksgeld in om, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Maar een aantal aspecten is niet meegegroeid met de toename van deze financieringsvorm. Zo is er niet één minister verantwoordelijk voor het totaaloverzicht, geen specifieke regelgeving voor revolverende fondsen en de Tweede Kamer heeft beperkt zicht op hoeveel en hoe lang geld wordt ingezet en welke resultaten daarmee worden bereikt.

Dat blijkt onder meer uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar groei en omvang van revolverende fondsen bij de rijksoverheid. Uit het overzicht dat de Algemene Rekenkamer heeft gemaakt van revolverende fondsen bij het Rijk blijkt dat er intussen minstens 30 zijn. In dergelijke fondsen storten ministers geld om maatschappelijke projecten te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van leningen. Uiteindelijk vloeien de opbrengsten, zoals rente of aflossingen, terug in het fonds waardoor het geld weer ingezet kan worden voor andere projecten. Zo ‘revolveren’ de middelen in de fondsen – de geldstroom draait als het ware rond. Daardoor kan publiek geld in theorie meer rendement opleveren.

Met dit onderzoek geeft de Algemene Rekenkamer voor het eerst een overzicht van de 24 grootste revolverende fondsen van het Rijk en brengt in kaart hoe de democratische verantwoording en de controle op deze fondsen zijn geregeld. Dat inzicht bleek lastig te verkrijgen omdat er weinig informatie voor handen is over deze fondsen.

Eind 2017 had de rijksoverheid 3,6 miljard euro toegezegd aan 30 revolverende fondsen

Figuur 1 persbericht Zicht op revolverende fondsen van het Rijk

Revolverende fondsen zijn een relatief nieuw fenomeen. Zowel het aantal fondsen als de hoeveelheid geld die hiermee gemoeid is, neemt sterk toe. In de revolverende fondsen van de rijksoverheid die de Algemene Rekenkamer heeft geïnventariseerd, gaat nu € 3,6 miljard om. Dat bedrag zal verder toenemen, onder meer met de oprichting van Invest-NL; een nationaal investeringsfonds waar € 2,5 miljard mee gemoeid is.

De rijksoverheid kiest in toenemende mate voor revolverend financieren, met name om ‘hightech/technologie/innovatie/design/creatieve startups’,’investeringen in het buitenland’en ‘duurzaamheid’ te stimuleren

Figuur 2 persbericht Zicht op revolverende fondsen van het Rijk