Financiële sector staat centraal in het aanpakken van klimaatverandering volgens centrale banken

Bron
DNB

De leden van het Network for Greening the Financial System (NGFS) zijn het erover eens dat klimaatrisico’s een bron van financiële risico’s vormen. Sommige leden hebben deze analyse uitgebreid naar bredere milieurisico’s, omdat zij van mening zijn dat ook deze een bron van financiële risico’s vormen. De leden van het NGFS roepen dan ook op tot gezamenlijke actie en hebben hun aanbevelingen gebundeld in hun eerste, uitgebreide rapport. De aanbevelingen bestaan uit de best practices die de leden van het NGFS in kaart hebben gebracht om de rol van de financiële sector bij het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te faciliteren.

“De financiële risico’s van klimaatverandering zijn nieuw en moeilijk te analyseren. Toch is het belangrijk om nú actie te ondernemen. Met deze aanbevelingen nemen de leden van het NGFS gezamenlijk het voortouw om het financiële stelsel over de landsgrenzen heen en zelfs wereldwijd te verduurzamen. Zolang de temperatuur en de zeespiegel – en daarmee de klimaatgerelateerde financiële risico’s – blijven stijgen, moeten centrale banken, toezichthouders en financiële instellingen de lat steeds hoger leggen om deze risico’s het hoofd te bieden en het financiële stelsel te verduurzamen,”aldus Frank Elderson, voorzitter van het NGFS.

Er moet nog het nodige analytische werk verzet worden om centrale banken en toezichthouders te voorzien van de juiste methoden en technieken om klimaatgerelateerde risico’s in het financiële systeem vast te stellen, te kwantificeren en terug te dringen. Daarom zal het NGFS in het komende jaar verschillende technische documenten uitbrengen op het gebied van (i) klimaat- en milieugerelateerde risicobeheersing voor toezichthoudende autoriteiten en financiële instellingen, (ii) klimaatrisicoanalyse op basis van scenario’s en (iii) de integratie van duurzaamheidscriteria in het portefeuillebeheer van centrale banken. Op dinsdag 16 april kwamen de leden van het NGFS bijeen voor een plenaire bijeenkomst in de Banque de France in Parijs, en gisteren stond er een topconferentie op het programma.

Drie instellingen hebben zich aangesloten bij het NGFS: de Zwitserse Nationale Bank en de Zwitserse autoriteit financiële markten (FINMA) als leden en de Europese Investeringsbank als observer. Daarmee bestaat het NGFS nu uit 36 leden en 6 toehoorders. Het NGFS groeit snel en sinds december 2018 hebben tien nieuwe leden zich bij het netwerk aangesloten: Banca d’Italia, Bank of Canada, Bank of Greece, Bank of Thailand, de centrale bank van Hongarije (MNB), de Central Bank of Ireland, Danmarks Nationalbank, de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA), de Noorse toezichthouder Finanstilsynet en Superintendencia Financiera de Colombia (FSA of Colombia).

Aanbevelingen

Het NGFS doet de volgende vier aanbevelingen aan centrale banken en toezichthouders:

  1. Integreer klimaatgerelateerde risico’s in het toezicht op de financiële stabiliteit en in microprudentieel toezicht. Beoordeel klimaatgerelateerde financiële risico’s in het financiële stelsel en integreer deze in het prudentiële toezicht.
  2. Veranker duurzaamheidsfactoren in het eigen portefeuillebeheer . Hoewel elk land zijn eigen institutionele afspraken hanteert, spoort het NGFS de centrale banken aan om in hun eigen bedrijfsvoering het goede voorbeeld te geven.
  3. Dicht de data-kloof. Het NGFS beveelt overheden aan om data te delen die van belang is voor klimaatrisicobeoordeling (Climate Risk Assessment – CRA), waar mogelijk in een openbaar dataregister. Een gezamenlijke werkgroep oprichten van betrokken partijen om bestaande datakloven te dichten, is dan ook een goede stap volgens het NGFS.
  4. Vergroot het bewustzijn en de intellectuele slagkracht en bevorder technische assistentie en kennisdeling . Het NGFS roept centrale banken, toezichthouders en financiële instellingen op om hun interne capaciteit uit te breiden en samen te werken, om zo beter te kunnen begrijpen hoe klimaatgerelateerde factoren zich vertalen naar financiële risico’s en kansen.

Het NGFS doet ook twee aanbevelingen aan beleidsmakers om het werk van centrale banken en toezichthouders te ondersteunen:

  1. Ontwikkel een robuust en internationaal consistent informatiekader met betrekking tot berichtgeving over klimaat- en milieuzaken. Het NGFS benadrukt het belang van robuuste en internationaal consistente berichtgeving over klimaat- en milieuzaken. De leden hebben gezamenlijk hun steun uitgesproken voor de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
  2. Ontwikkel een classificatiesysteem voor economische activiteiten Het NGFS moedigt beleidsmakers aan om samen met relevante stakeholders en experts een classificatiesysteem te ontwikkelen dat op transparante wijze aangeeft welke economische activiteiten (i) bijdragen aan de transitie naar een groene en CO2-arme economie en (ii) meer blootstaan aan klimaatgerelateerde risico’s (zowel fysieke als transitierisico’s).

Over het NGFS

Het NGFS is opgericht tijdens de One Planet Summit in Parijs op 12 december 2017, en bestaat uit een groep centrale banken en toezichthouders die op vrijwillige basis best practices en kennis deelt, bijdraagt aan de ontwikkeling van klimaatrisicobeheersing in de financiële sector en de belangrijkste financiële geldstromen inzet om de transitie naar een duurzame economie te bewerkstellingen. Voorzitter van het NGFS is Frank Elderson, lid van de Raad van Bestuur van De Nederlandsche Bank. Het secretariaat wordt verzorgd door Banque de France . Het NGFS vertegenwoordigt 36 centrale banken en toezichthouders uit vijf continenten, en daarmee de helft van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd en het toezicht op tweederde van alle mondiaal systeemrelevante banken en verzekeraars.

Share Button