Reaal in gesprek met adviseurs over klimaatverandering

Verzekeraar Reaal heeft op 16 april de dialoog gezocht met financieel adviseurs over de gevolgen van de klimaatverandering. Door met adviseurs én klanten in gesprek te gaan wil Reaal de bewustwording over klimaatschades vergroten. Tijdens het Klimaatevent, in The Green Village van de TU Delft, deed Reaal een oproep om gezamenlijk na te denken over innovatie en preventie om klimaatschades in de toekomst te beperken.

Gerrit Hiemstra

Tijdens het klimaatevent gaf weerman en meteoroloog Gerrit Hiemstra een nadere toelichting op de recente klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor Nederland.

Gerrit Hiemstra: “Door de klimaatverandering zullen extreme uitschieters steeds vaker voorkomen. Dit veranderende weerbeeld brengt nieuwe risico’s met zich mee, waar Nederland zich nog onvoldoende van bewust is. Denk bijvoorbeeld aan steeds vaker terugkerende hoge waterstanden, waardoor vaker huizen onderlopen of stukken land worden weggespoeld. Maar ook langere periodes van droogte vormen een bedreiging; denk bijvoorbeeld aan funderingsproblemen die ontstaan door paalrot bij oudere woningen. Het beperkte bewustzijn zorgt er voor dat Nederlanders onvoldoende voorbereid zijn op calamiteiten. Te veel mensen denken nog: ‘dat zal mij niet gebeuren..’, maar de kans op overlast neemt toe. De inzet van preventieve middelen is geen overbodige luxe meer. Het is goed dat we ons bewust zijn van de veranderingen die op ons afkomen.”

Flinke regen-, hagel- en onweersbuien   

Alex de Langen, directeur Intermediair Schade bij Reaal: “De huidige klimaatverandering gaat gepaard met flinke regen-, hagel- en onweersbuien, maar ook met grote droogte of stevige stormen. Dit leidt steeds vaker tot grote schades aan o.a. woningen en auto’s. Voor Reaal zijn we altijd opzoek naar innovatieve oplossingen om overlast en ellende bij onze klanten te voorkomen. Met het organiseren van het klimaatevent willen we graag het bewustzijn van deze problematiek vergroten en tegelijkertijd samen met adviseurs en klanten op zoek gaan naar oplossingen.”

The Green Village   

Het Klimaatevent van Reaal werd georganiseerd in The Green Village van de TU Delft. The Green Village is een omgeving waar verschillende innovaties aanwezig zijn die inspelen op de klimaatverandering. The Green Village wordt voornamelijk door overheden gebruikt om kennis op te doen over klimaatverandering en de bijbehorende risico’s, maar is nu ook toegankelijk voor financieel adviseurs. De Langen: “Door concrete oplossingen en innovaties op klimaatgebied te laten zien, hopen wij adviseurs te inspireren en mee te laten denken over concrete oplossingen voor onze klanten. Binnen Reaal heeft klimaatpreventie al de nodige aandacht, maar wij kunnen de strijd tegen de elementen niet alleen aan.”

Share Button