35,5 miljoen subsidiegeld beschikbaar voor Innovatie en slimme CO2-reductie in Oost-Nederland

Bron
OP Oost

OP Oost stelt in 2019 een bedrag van 35,5 miljoen beschikbaar voor duurzame & innovatieve projecten in Oost-Nederland. Voor algemene innovaties in de sectoren Agrofood, Health en HTSM is ruim € 18 miljoen beschikbaar. Voor projecten die bijdragen aan “Slimme CO2-reductie” ruim € 17 miljoen. Subsidie aanvragen kan vanaf 16 mei.

Met deze middelen stimuleert OP Oost ondernemers in de regio om bij te dragen aan de economie van de toekomst: een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid. Mkb’ers die samenwerken met andere (grote) ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheden zijn de belangrijkste doelgroep.

Algemene innovatie

Onder de noemer Algemene Innovatie kan subsidie worden aangevraagd voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development). In deze projecten werken 3 of meer onafhankelijke s organisaties samen aan innovaties in de sectoren Agrofood, Health en HTSM. Een subsidie bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 2.000.000 per aanvraag.

Slimme CO2-reductie

Voor slimme CO2-reductie kan subsidie worden aangevraagd door samenwerkende organisaties die plannen hebben om grondstoffen en/of energie te besparen, schone energie te winnen en/of op te slaan. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit 3 of meer onafhankelijk samenwerkende organisaties. Ook kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen of coöperaties kunnen hiervan deel uitmaken. De subsidie bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 2.000.000 per aanvraag.

Aanvragen indienen

De middelen zijn beschikbaar tussen 16 mei en 31 oktober en worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe. Dit betekent dat complete subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. Aanvragen is niet meer mogelijk nadat het beschikbare budget is toegekend.

In oprichting

Voor Gelderland start binnenkort ook een fonds voor risicofinanciering voor het mkb. Dit fonds wordt naar verwachting aan het eind van het tweede kwartaal 2019 opengesteld. Met leningen tussen € 350.000 en € 2.000.000 kunnen ondernemers hun innovaties verder ontwikkelen en naar de markt brengen.

Meer informatie

Meer informatie over het indienen van een aanvraag en een  uitgebreide toelichting op de regelingen vindt u onder: het tabblad “Aanvragen”

Voor de hoogte van de beschikbare bedragen per regeling en per provincie vind u hier: het overzicht “Beschikbaar budget” (Pdf 157 kB)

Share Button