Onafhankelijk onderzoek wijst uit: Regionale energiefondsen zijn stille kracht van de energietransitie

De 15 regionale energiefondsen zijn klaar voor het vandaag gespresenteerde klimaatakkoord. Als stille kracht van de energietransitie in ons land blijken de fondsen, die sinds 2012 met vooral de opbrengsten van de verkoop van de Nuon en Essent zijn opgericht, een succes te zijn. In de afgelopen jaren zijn inmiddels meer dan 700 projecten in het hele land gefinancierd en is er voor ruim 1,5 miljard aan duurzame lokale energie projecten gerealiseerd. De regionale energiefondsen in Nederland dragen bij aan 29 Mton CO2-reductie. Dat blijkt uit de uitkomsten van een zogenoemde ‘impactstudie’ (uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie) van de regionale energiefondsen.

Zonder de energiefondsen zou een groot aantal van deze lokale energie projecten met een investeringsvolume van ruim 1,5 miljard zijn blijven liggen. Doordat de regionale fondsen op professionele wijze risicodragend kapitaal en kennis verstrekken, haken steeds meer commerciële banken en crowdfundingplatforms aan. Minder dan 30% van de 1,5 miljard komt van de fondsen, er bestaat dus een indrukwekkende multiplier op de inzet van het kapitaal van de fondsen.

Uitkomsten

De belangrijkste uitkomsten van de studie zijn:

  • De totale CO2 reductie (29 Mton) van de gefinancierde projecten is vergelijkbaar met de totale uitstoot van de provincie Zuid Holland.
  • De gezamenlijk opgewekte duurzame elektriciteit heeft een omvang van 1,7 keer het jaarlijkse gebruik van alle NS treinen.
  • Gezamenlijk produceren de projecten 50 miljoen m3 groengas per jaar. Deze hoeveelheid is voldoende om alle woningen in Delft te voorzien van duurzaam gas.
  • De projecten besparen jaarlijks 180 miljoen m3 gas, dit is vergelijkbaar met het aardgasgebruik binnen de gemeente Apeldoorn.

Werkwijze

De regionale fondsen werken binnen het kader van staatssteun en rekenen daarom marktconforme tarieven. De fondsen investeren in bewezen technieken met relatief korte terugverdientijden. De risico’s zijn beperkt, dat wordt gestaafd door het lage aantal afboekingen waardoor de meeste fondsrendementen goed zijn. De fondsen beheren op dit moment in totaal meer dan 750 miljoen euro.

Lokaal

Naast het verstrekken van financiële middelen ondersteunen de gespecialiseerde fondsmanagers de lokale MKB-ers en ontwikkelaars met kennis van de markt. Afgelopen half jaar is heel duidelijk gebleken dat maatschappelijk draagvlak van burgers en lokale bedrijven noodzakelijk is voor een succesvolle energietransitie. Naast de kennis blijven ook de opbrengsten van de gemeentelijke en provinciale fondsen in de regio en kunnen deze vaak revolverend ingezet worden bij nieuwe projecten.

Share Button