Luminus lanceert zijn 1ste groene financiering voor investeringen in hernieuwbare energie

Luminus heeft zijn eerste groene financiering ten belope van 100 M€ afgesloten, gekoppeld aan groene obligaties (Green Bonds) uitgegeven door de groep EDF. Met dit initiatief bevestigt Luminus dat de onderneming een pioniersrol wil spelen in de energietransitie en de strijd tegen de klimaatverandering.

De fondsen dienen om de ambities van Luminus inzake investeringen in hernieuwbare energie te financieren. Het eerste project dat op die manier wordt gefinancierd, is het windmolenpark van Turnhout. In de loop van 2019 zal Luminus nog andere projecten financieren, waaronder het windmolenpark van Geel-West en de modernisering van de waterkrachtcentrale van Monsin.

De markt van de groene obligaties kent momenteel een sterke groei. De projecten die voor deze financiering (“green loan” genoemd) in aanmerking komen, moeten voldoen aan verschillende criteria en aan een concreet kader. De emittent moet volledige transparantie waarborgen wat betreft de criteria en het selectieproces van de projecten. Een onafhankelijke toezichthouder bewaakt het hele proces.

Het betreft meer bepaald de volgende criteria:

  • De fondsen mogen alleen worden gebruikt voor de financiering van nieuwe projecten op het vlak van hernieuwbare energie;
  • Elk project moet voldoen aan strenge maatschappelijke en ecologische criteria om in aanmerking te komen voor financiering.
  • De projecten zijn in overeenstemming met het Green Bond Framework van EDF.

“Met dit kredietinstrument versterkt Luminus zijn engagement om te investeren in hernieuwbare energie in België, en dit binnen een duidelijk en transparant kader”, aldus Agnès Butterlin, CFO van Luminus.

Vandaag is Luminus al marktleider op het vlak van onshore windenergie en waterkracht. Het windmolenpark van de onderneming telt eind juni 190 windmolens, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 450 MW en Luminus verwacht tegen eind 2019 de kaap van de 500 MW te overschrijden. De onderneming zet verder in op hernieuwbare energie en blijft ook investeren in haar gascentrales die de nodige flexibiliteit bieden om het intermitterende karakter van groene energie op te vangen.

Share Button