EIOPA publiceert opinie over wijze van toezicht op ESG-risico’s van pensioenfondsen

Bron
Eumedion

De nationale pensioenfondstoezichthouders moeten de pensioenfondsen aanmoedigen om zowel rekening te houden met milieu-, sociale en governance (ESG) risico’s op hun beleggingen als met de impact van de eigen beleggingsbeslissingen en activiteiten op ESG-factoren (bijvoorbeeld de bijdrage aan de realisatie van de ‘Sustainable

Development Goals’ van de Verenigde Naties). Dit staat in een op 10 juli jl. door de Europese koepel van pensioentoezichthouders EIOPA gepubliceerde opinie over de wijze waarop toezicht moet worden gehouden op de ESG-risico’s van pensioenfondsen.

Op grond van de herziene Europese pensioenfondsenrichtlijn (‘IORP II’) moeten de nationale toezichthouders – in Nederland De Nederlandsche Bank (DNB) – ook toezicht houden op de identificatie, beoordeling en de (effectieve) beheersing van ESG-risico’s door pensioenfondsen. De EIOPA-opinie moet eraan bijdragen dat de nationale toezichthouders dit allemaal
consistent doen. Volgens de opinie mogen pensioenfondsen voor de identificatie en beoordeling van ESG-risico’s leunen op zogenoemde overall ESG-ratings van ondernemingen door gespecialiseerde ratingbureaus. EIOPA moedigt pensioenfondsen aan om, tezamen met andere pensioenfondsen, gezamenlijke dialogen aan te gaan met beursgenoteerde ondernemingen. Verder moeten pensioenfondsen een communicatieplan klaar hebben voor het geval een onderneming waarin wordt belegd negatief in het nieuws komt.

EIOPA zal over twee jaar beoordelen of de opinie heeft bijgedragen aan de beoogde Europese convergentie van toezichtspraktijken op het terrein van ESG-risico’s.

Meer informatie

Share Button