Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen: “Duurzame banken dragen bij aan veiliger financieel bestel”

Banken met hogere duurzaamheidscores hebben een significant lager faillissementsrisico. Bovendien dragen de meest duurzame banken minder bij aan het systeemrisico van het gehele financiële bestel. Dat concludeert Bert Scholtens, hoogleraar Sustainable Banking and Finance aan de Rijksuniversiteit Groningen, in een onderzoek dat hij deed met masterstudent Sophie van ’t Klooster. ‘Duurzaamheid is van groot belang voor zowel banken als hun toezichthouders. Verbetering van duurzaamheid kan mogelijk het bancaire risico verminderen en het financiële stelsel veiliger maken’, stelt Scholtens.

Van ’t Klooster en Scholtens onderzochten voor een aantal belangrijke Europese banken de relatie tussen duurzaamheid en de risico’s die deze banken lopen. Zij richtten zich daarbij op twee specifieke bankrisico’s, namelijk het faillissementsrisico van de bank (default risk) en de bijdrage van de bank aan het risico van het financiële stelsel als geheel (systemic risk). Scholtens en Van ’t Klooster publiceerden hun bevindingen recentelijk in het openbaar toegankelijke wetenschappelijke tijdschrift Palgrave Communications van uitgever Nature.

Cruciale rol

Hoewel de duurzaamheidsprestaties van banken zelf meestal beperkt zijn in vergelijking met industriële bedrijven, spelen banken een cruciale rol in de samenleving. Banken opereren wereldwijd en maken allerlei projecten mogelijk. Door de wisselwerking tussen banken en de bedrijven die zij helpen met financiering kunnen banken invloed uitoefenen op veranderingen in milieusystemen en maatschappelijke verhoudingen; dit blijkt mede uit onderzoek van Scholtens. De onderzoekers bestudeerden daarom het beleid van banken ten aanzien van milieu, de maatschappij, het bestuur van de eigen bank en dat van hun klanten.

Winstgevender

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek was al gebleken dat er een positieve relatie is tussen de financiële prestaties van de bank en de duurzaamheidsscore van die bank. Banken met een hoge score zijn in het algemeen een beetje winstgevender. Nu blijkt dat duurzame banken ook goed zijn voor de veiligheid van het financiële systeem.

Zie ook de volledige publicatie: Sustainability and bank risk in Palgrave Communicaties (Open Access, pdf)

Share Button