SDE+ najaar 2019 gepubliceerd

Op 30 september 2019 zijn de Wijziging algemene uitvoeringsregeling SDE en de Aanwijzingsregeling SDE-categorieën najaar 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf 29 oktober kunt u weer subsidie aanvragen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

De SDE+-najaarsronde 2019 is open van 29 oktober 2019, 9:00 uur tot 14 november 2019, 17:00 uur. Het budget voor deze ronde is € 5 miljard. De najaarsronde heeft 3 fases. In de eerste fase kunt u alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal € 9 cent/kWh indienen. Vervolgens stelt RVO.nl de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot € 13 cent/kWh.

Nieuw: transportindicatie en toestemmingsformulier

Vanaf de SDE+-najaarsronde 2019 geldt voor elektriciteitsproducenten een aanvullende voorwaarde. Wilt u een aanvraag indienen, dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Deze vraagt u aan bij uw netbeheerder. Daarnaast is een uniform formulier ‘Model toestemming locatie-eigenaar’ geïntroduceerd. Bent u geen eigenaar van de beoogde locatie? Dan bent u verplicht om dit formulier – ingevuld en ondertekend door de eigenaar of eigenaren van de locatie – met uw aanvraag mee te sturen.

Aanvragen via eLoket

Via het eLoket van RVO.nl kunt u vanaf dinsdag 29 oktober, 9.00 uur uw subsidieaanvraag indienen. Enkele weken voorafgaand aan de openstelling kunt u uw aanvraag in het eLoket alvast in concept klaarzetten. Zorg bij de indiening voor een goed onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een compleet digitaal aanvraagformulier.

Exploitatiesubsidie

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de energieproducent subsidie krijgt voor de geproduceerde duurzame energie.

Share Button