Scale-up Sympower haalt €3 miljoen op om in Nederland en internationaal de energietransitie te versnellen

Na bewezen succes in Finland en Nederland haalt Sympower 3 miljoen euro op van investeringsfondsen Social Impact Ventures (Social IV), Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH), Enfuro Ventures, Angel Investeerders en het eigen team. De investering zal worden ingezet om de impact op de energietransitie te vergroten, het bedrijf internationaal verder uit te breiden en voor het opschalen van de huidige diensten.

Klimaatverandering, of tegenwoordig, de klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen van de huidige maatschappij. Om de energietransitie te versnellen is een flexibel elektriciteitsnetwerk essentieel. Hoe meer het elektriciteitsnet gebruik maakt van zon- en windenergie, hoe belangrijker het wordt om de onregelmatigheden in opwek van deze bronnen op een duurzame manier op te vangen. De opwek uit deze hernieuwbare bronnen is onvoorspelbaar, en moeilijk bij te sturen, waardoor ze niet geschikt zijn om antwoord te geven op pieken in stroomvraag.

Een flexibel elektriciteitsnet voor 100% groene stroom

Op momenten van schommelingen tussen vraag en aanbod van stroom op het net springen nu gas- en kolencentrales bij. Dat is onnodig vervuilend, kostbaar, en geen duurzame oplossing. Sympower vindt dat het anders moet en heeft bewezen dat het anders kan. Sympower zorgt voor het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Via de Sympower software kan het energieverbruik van bestaande industriële, commerciële en residentiële systemen en processen benut worden om de balans tussen vraag en aanbod te bewaren. Op momenten van een tekort of juist een overschot aan stroom op het elektriciteitsnet, schakelt Sympower apparaten die niet direct invloed hebben op een primaire bedrijfsproces tijdelijk aan of uit, of zet ze hoger of lager. Zo worden onregelmatigheden op het net opgevangen met duurzame ‘flexibiliteit’ in plaats van fossiele bronnen. Elektrische pompen, ventilatoren en verlichtingssystemen bijvoorbeeld, zijn grote stroomverbruikers waar flexibiliteit in verscholen zit. Eigenaren van de apparaten krijgen een vergoeding voor de geleverde flexibiliteit.

Manon van Beek (CEO van netbeheerder Tennet) vertelde recent in een interview in het FD: “Flexibiliteit is wat mij betreft de nieuwe renewable. We moeten op zoek naar allerlei andere vormen van flexibel vermogen om de energievoorziening even betrouwbaar te houden als nu. Anders gaat op zeker moment het licht een keer uit.”

De missie staat centraal

Helmer Schukken, partner bij investeerder Social IV vertelt, “Wij geloven dat we alle hens aan dek nodig hebben voor een toekomst met enkel duurzame energie, waarbij smart grid innovators een cruciale rol vervullen bij het versnellen van de energietransitie. Sympower biedt schaalbare en kostenefficiënte oplossingen voor net-flexibiliteit en wordt gedreven door een internationaal team van experts, allemaal aangestuurd door de impact-missie van Sympower om bij te dragen aan een schoner en duurzamer energiesysteem.”

Anthony Viellevoije, investment director bij PDENH vult aan, “De uitbreiding van onvoorspelbare opwek van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en de groeiende vraag naar elektriciteit voor transport en verwarming leiden tot toenemende onevenwichtigheden op het net. Wij geloven dat het slimme en duurzame platform van Sympower de ontbrekende schakel is in het energiesysteem van de toekomst. Als zodanig zal deze investering bijdragen aan de geleidelijke afschaffing van vervuilende kolen- en gasgestookte elektriciteitscentrales en ten tweede aan het rechtstreeks betrekken van industrieën bij de energietransitie. Tenslotte geloven wij sterk in het missie gedreven en deskundige managementteam van Sympower.”

Sympower CEO Simon Bushell sluit af met, “Een investering binnenhalen van twee professionele fondsen (Social IV en PDENH) en onder andere onze huidige investeerder Enfuro Ventures, toont een enorm vertrouwen in onze missie, activiteiten en het team van Sympower.” Hij vervolgt: “Met deze investering kunnen wij onze onafhankelijke positie behouden en ons richten op internationale groei en de uitbreiding van onze diensten. Wij kijken uit naar de komende tijd en doen een oproep aan talent en bedrijven die samen met ons de missie van een duurzaam energiesysteem willen verwezenlijken – meld je via onze website!”

Bewezen concept

In Scandinavië is Sympower marktleider met deze technologie, in Nederland opkomend. Daarnaast is er een kantoor in Estland, is Sympower actief in Israël en is Sympower het team aan het uitbreiden in Nederland, Israël en Zweden. Het hoofdkantoor van Sympower bevindt zich in Amsterdam. Sympower werkt in de verschillende landen samen met grote spelers in de recycling- en afvalverwerking, tuinbouw, waterzuivering, papier en chemie om netbeheerders balans- en reservevermogen diensten te leveren.

Share Button