ACTIAM Financial Inclusion Fund opengesteld voor professionele beleggers

ACTIAM doopt het ACTIAM Institutional Microfinance Fund III om in het ACTIAM Financial Inclusion Fund. Dit fonds bouwt voort op het door de vermogensbeheerder jarenlange succesvol opgebouwde track record op het gebied van microfinanciering.

Financiële dienstverlening waar toegang momenteel beperkt is

Het ACTIAM Financial Inclusion Fund wil een positieve maatschappelijke impact realiseren door onderhandse leningen te verstrekken aan financiële instellingen in opkomende landen. Op deze manier wil ACTIAM bijdragen aan de toegang tot financiering van micro- en MKB-ondernemingen, in deze landen. Het voorheen gesloten fonds is nu open voor nieuwe professionele investeerders. Zij kunnen hiermee instappen in een reeds volledig belegde portefeuille met een succesvol track record. Het fonds speelt bovendien in op de groeiende vraag van beleggers om actief een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals – SDGs). Het fonds sluit goed aan op de groeitrend van het micro- naar het MKB-segment in deze regio. Dit is een belangrijke ontwikkeling omdat het MKB in opkomende landen goed is voor 45% van de totale werkgelegenheid, 4 van de 5 formele banen en 33% van het nationale inkomen.

Theo Brouwers, Managing Director ACTIAM Impact Investing: “Op een wereldbevolking van 7,6 miljard zijn er nog altijd 1,7 miljard mensen die zonder bankrekening of mobiele betaalrekening door het leven gaan. Financiële inclusie is dan ook niet voor niets onderdeel van zeven van de zeventien SDGs. Dit betekent dat particulieren en micro- en MKB-ondernemingen toegang hebben tot nuttige, betaalbare producten en diensten die aan hun behoefte voldoen en op duurzame, verantwoorde wijze geleverd worden. ACTIAM ziet een fiduciaire rol voor de financiële sector om deze transitie naar een duurzame samenleving te leiden. Het ACTIAM Financial Inclusion Fund levert hier – in navolging van de ACTIAM Institutional Microfinance Funds I en II- een uitstekende bijdrage aan.”

Toonaangevend in resultaat en daad

ACTIAM heeft al ruim 12 jaar ervaring op het gebied van microfinanciering; in 2007 lanceerde ACTIAM als eerste vermogensbeheerder een microfinancieringsfonds voor institutionele beleggers. Sindsdien heeft de vermogensbeheerder meer dan $ 2 miljard aan leningen verstrekt aan microfinancieringsinstellingen en meer dan 2,5 miljoen ondernemers aan een krediet geholpen. Daarmee heeft ACTIAM een uitstekend track record opgebouwd, waarbij het rendement jaar op jaar de benchmark heeft verslagen. Dit is gerealiseerd door o.a. kostenbeheersing en de beperking van het aantal “defaults” (niet-nakomen van de kredietvoorwaarden) in combinatie met relatief lage verliezen in het geval van een default. Door proactieve kennisdeling, samenwerking en actieve deelname aan netwerkorganisaties draagt de vermogensbeheerder bovendien graag bij aan de verdere professionalisering van impact investing in het algemeen en de microfinancieringsmarkt in het bijzonder.

Share Button