Koningin Máxima bij forum van Global Impact Investing Network

Hare Majesteit Koningin Máxima woont woensdagochtend 2 oktober in de Beurs van Berlage in Amsterdam een forum bij van het Global Impact Investing Network (GIIN). Dit is het grootste internationale netwerk voor impact investeerders. Deze investeringen hebben naast financieel rendement, ook als doel het realiseren van positieve en meetbare effecten op de maatschappij en het milieu. Koningin Máxima is mede aanwezig in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

GIIN is opgericht om door samenwerking en kennisdeling te komen tot schaalvergroting van impact investeringen. Tijdens het tweedaagse forum wonen circa 1200 deelnemers uit 80 landen bijeenkomsten bij over de laatste trends en de activiteiten van organisaties en fondsen die beleggen met een maatschappelijk en milieu oogmerk.

Koningin Máxima woont een deel van de plenaire sessie bij, waaronder de paneldiscussie, The New Paradigm: development, data & disruption. Hierin wordt de meetbaarheid van het maatschappelijk en milieu rendement besproken. Zo moeten er nieuwe standaarden en eenheden ontwikkeld worden om de impact van investeringen op de kwaliteit van onder meer onderwijs en gezondheidszorg, leefomstandigheden en biodiversiteit te kunnen meten. Koningin Máxima heeft daarnaast korte gesprekken met een aantal aanwezigen.

Sinds 2009 zet Koningin Máxima zich als UNSGSA wereldwijd in voor veilige en betaalbare toegang tot financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven. Sinds 2011 is zij erevoorzitter van het mondiale platform voor inclusieve financiering (GPFI) van de G20.

 

Foto: © RVD

Share Button