Hoe kun je de impact van een belegging bepalen?

Impact investing staat op een kruispunt. Volgens het Global Impact Investing Network zal het op impact gerichte vermogen onder beheer in 2021 $1 biljoen bedragen. Maar hoe kun je impact van een belegging bepalen? Daarvoor heeft Allianz Global Investors drie verschillende typologieën ontwikkeld, zegt Matt Christensen, Global Head of Sustainable en Impact Investing van Allianz GI.

Impactbeleggen – zoals de naam al aangeeft – is gericht op het creëren van verandering in de echte wereld. De omvang van het vermogen dat aan impactbeleggingen wordt besteed, heeft de verwachtingen gevoed dat het enkele van de grootste uitdagingen van onze tijd kan aanpakken, van de klimaatcrisis tot sociale ongelijkheid.

Maar om deze belofte waar te maken is meer consensus nodig over hoe ‘impact’ wordt gedefinieerd. In de hoop dat impact op een dag net zo’n belangrijke factor voor investeerders zal zijn als risico en rendement, is er dringend behoefte om de talloze definities en benaderingen rond impact investing te doorbreken.

Moeilijk te definiëren

Waarom is het moeilijk om impact te definiëren? De eerste uitdaging is dat ESG-beleggen, duurzaam beleggen en impactbeleggen soms door elkaar worden gebruikt. De variaties in de mate en het type impact maken het nog ingewikkelder.

Ten tweede is er weinig regelgeving, wat nog wordt verergerd door de verschillende benaderingen. Ten derde bemoeilijkt een gebrek aan gestandaardiseerde methodologieën het kwantificeren van de significantie van de impact. Ten vierde zijn er maar weinig openbaar beschikbare gegevens om due diligence en effectvergelijking te ondersteunen.

Om deze uitdagingen aan te gaan hebben we een impactraamwerk ontwikkeld dat een gestructureerde aanpak biedt voor het beheren en meten van impact en dat drie duurzaamheidstypologieën definieert als de soorten impact die onze investeringen zouden kunnen opleveren:

1. Significant Positieve Impact. Dit is ons meest geavanceerde impactniveau en de primaire focus van onze impactstrategieën voor de particuliere markt. Deze bedrijven genereren substantiële en meetbare positieve resultaten door oplossingen te bieden voor belangrijke sociale en ecologische uitdagingen als kernonderdeel van hun bedrijfsmodel. Heel vaak zijn deze oplossingen gericht op achtergestelde bevolkingsgroepen of markten, of pakken ze tekortkomingen van de markt aan. Daarnaast moeten deze bedrijven voortdurend proberen om onbedoelde negatieve gevolgen voor het milieu en de maatschappij te voorkomen. We kunnen deze effecten beoordelen en meten door ons eigen raamwerk en impactscoresysteem toe te passen.

2. Positieve voordelen. Bedrijven streven ook naar positieve resultaten door hun product- of dienstenaanbod, maar het belang van de potentiële impact is kleiner. Deze typologie is meestal niet de primaire focus van onze impactstrategieën, omdat we het belang van de impact als essentieel beschouwen.

3. Duurzaamheidsverbeteraars. Dit zijn bedrijven die op dit moment volgens onze eigen methodologie niet als ecologisch of sociaal duurzaam worden beschouwd. Deze bedrijven verminderen in de loop van de tijd de negatieve gevolgen voor het milieu en de maatschappij door middel van geloofwaardige benaderingen voor het stellen van doelen, bijvoorbeeld maatschappelijke of ecologische drempelwaarden die zijn vastgesteld door wetenschappelijk onderzoek. Hoewel we de rol van deze investeringen erkennen, vallen ze niet onder onze impactbeleggingen in de particuliere markt, maar kunnen ze worden gevonden in andere strategieën voor de particuliere markt.

Bepalen van impact

Deze verschillende typologieën, samen met een reeks impact-kenmerken die we belangrijk vinden om de kwaliteit van onze benadering te waarborgen, helpen bij het bepalen van de impact die een investering zou moeten hebben en hoe wij, als investeerders, kunnen bijdragen aan het genereren van impact.

Naar onze mening zal de verschuiving langs een beleggingsspectrum van ESG naar duurzaamheid en vervolgens naar impact waarschijnlijk de langetermijntrend van dit decennium zijn. De kans om impact op schaal te genereren is nog nooit zo groot geweest. Het verbeteren van de transparantie, het onderbouwen van productkenmerken en het begrijpen wat impactbeleggingen moeten opleveren voor de maatschappij zijn echter noodzakelijk voor beleggers om deze kansen te benutten.

Share Button