Omvang duurzaamheidsfonds Provincie Noord-Holland uitgebreid naar 85 miljoen euro

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) – is opnieuw in omvang uitgebreid. Het fonds heeft sinds 1 oktober 85 miljoen euro ter beschikking om te investeren in bedrijven en projecten die Noord-Holland duurzamer maken. Toen PDENH in 2014 werd opgericht, beschikte het fonds over 30 miljoen euro om te investeren in veelbelovende duurzame bedrijven en projecten in Noord-Holland. In de afgelopen jaren is de bekendheid van en de belangstelling voor het fonds toegenomen. Mede daarom is het investeringskapitaal van PDENH met tussenstappen door de provincie Noord-Holland uitgebreid tot de huidige 85 miljoen euro. Eerder dit jaar verlengde de provincie ook het beheer van het fonds, dat gedaan wordt door KplusV en StartGreen Capital.

PDENH is een zogeheten revolverend fonds dat interessante bedrijven financiert en daarmee de groei van deze bedrijven ondersteunt. Nadat dit doel gerealiseerd is, trekt het fonds zich weer terug, zodat het geïnvesteerde kapitaal en eventuele winst opnieuw geïnvesteerd kunnen worden. Financieren doet het fonds in de regel samen met co-financiers, zoals DOEN Participaties, Shell Ventures en Social Impact Ventures.

Investeren in energietransitie en circulaire economie

De uitbreiding houdt een belangrijke impuls in voor duurzame bedrijvigheid in de provincie: “Deze derde fondsuitbreiding geeft PDENH maximale slagkracht om de duurzame economie te versnellen. Er is inmiddels een divers portfolio opgebouwd van meer dan twintig duurzame projecten en innovatieve bedrijven. Deze extra middelen stellen ons in staat om nieuwe initiatieven te kunnen blijven financieren, maar vooral ook onze bestaande investeringen te blijven accelereren richting maatschappelijke en financiële successen. Het doel blijft ongewijzigd: een succesvolle en gebalanceerde portefeuille creëren die maximale impact genereert en tevens PDENH – als revolverend fonds – in staat stelt om continu te blijven investeren in de energietransitie en circulaire economie,” aldus Bart Blokhuis, directeur van PDENH.

Innovatie naar de markt brengen

Financieel rendement is voor PDENH belangrijk, maar als fonds dat investeert met publieke middelen is de scope nadrukkelijk breder dan dat. Zo dienen de investeringen ook maatschappelijk en economisch rendement te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van arbeidsplaatsen en (lokale) bedrijvigheid. Daarnaast beoogt het fonds innovatie levensvatbaar te maken, waar de markt (nog) niet in wil investeren. Anthony Viellevoije, Investment Director: “PDENH heeft initieel veel geïnvesteerd in bekende duurzame vraagstukken, zoals zonnepanelen en biomassaprojecten. Nu de markt het stokje voor deze technologieën en projecten duidelijk heeft overgenomen, verwachten we in de toekomst vooral te investeren in slimme initiatieven die de energietransitie ‘enablen’. Hierbij kan gedacht worden aan energieopslag, smart grids en demand response. Recente investeringen die allen op een unieke manier bijdragen aan netstabiliteit, zijn hier een goed voorbeeld van.”

Share Button