Eumedion richt zich in AVA-seizoen 2020 op bestuurdersbeloningen en klimaatimpact

De institutionele beleggers die zich bij Eumedion hebben aangesloten zullen zich in de aanloop naar de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) in 2020 vooral richten op bestuurdersbeloningen en op de impact van klimaatverandering. Dit blijkt uit de Speerpuntenbrief 2020 die Eumedion naar de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd.

In het AVA-seizoen 2020 moeten vrijwel alle beursgenoteerde ondernemingen een nieuw beloningsbeleid aan hun aandeelhouders voorleggen. Eumedion beveelt de ondernemingen aan om hierover zo vroeg mogelijk de dialoog met stakeholders (waaronder aandeelhouders) te zoeken. Ook het beloningsverslag moet vanaf volgend jaar ter stemming aan de AVA worden voorgelegd. Eumedion roept de ondernemingen op dit verslag zoveel mogelijk in te richten aan de hand van de eerder dit jaar gepubliceerde conceptrichtsnoeren van de Europese Commissie. Eumedion verwacht van de beursgenoteerde ondernemingen verder dat zij in het jaarverslag over boekjaar 2019 duidelijk rapporteren over de impact van klimaatverandering op het verdienmodel en de strategie en over de impact van de eigen onderneming op het klimaat. De Eumedion-deelnemers verwachten van de ondernemingen dat zij in dat kader specifieke doelstellingen opstellen ten aanzien van het terugdringen van hun CO2-uitstoot, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Share Button