Achmea werkt in 2030 volledig klimaatneutraal

Bron
Achmea

Achmea heeft de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal te werken en neemt concrete maatregelen om dat doel te realiseren. Vorige week werd daarom begonnen met de plaatsing van 3.200 zonnepanelen boven de parkeerplaatsen van de kantoorlocatie in Apeldoorn. Daarmee voorziet Achmea straks – tezamen met de ruim 600 zonnepanelen die al aanwezig waren – zelfstandig in 15% van de elektriciteitsvoorziening voor in Apeldoorn.

Apeldoorn is één van de vijf kernlocaties van Achmea. Ook voor de andere kernlocaties zijn er plannen om de verduurzaming te versnellen. Zo wordt elders gewerkt aan een aansluiting op aardwarmte (geothermie) en op het dak van het gebouw in Tilburg is vorig jaar een ‘groen dak’ aangelegd. Daarnaast is het mobiliteitsbeleid van Achmea gericht op de uitbreiding van het aantal elektrische leaseauto’s en een reductie van auto’s met een verbrandingsmotor.

Achmea brengt ieder jaar de CO₂-voetafdruk van de gehele bedrijfsvoering in kaart, waarbij wordt gekeken naar verwarming, verlichting, water- en papierverbruik, afval, koelvloeistoffen, servers en mobiliteit. De afgelopen vijf jaar is de totale CO₂-uitstoot al met dertig procent afgenomen. Omdat we al in 2011 hebben besloten CO₂-neutraal te willen werken, compenseren we sindsdien onze uitstoot door ‘VCS- certificaten’ in te kopen. Vanaf 2030 is dat beleid niet meer nodig. Eerder werden ook de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s) centraal gezet in onze strategie. Klimaatactie (SDG 13) vormt daarbij een speerpunt.

Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea: “Achmea wil bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Het tegengaan van de effecten van klimaatverandering hoort daarbij. We werken met een ambitieus duurzaamheidsplan dat leidt tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. We werken actief samen met andere partijen, bijvoorbeeld in lokale en regionale netwerken en zoeken ook met leveranciers naar innovatieve mogelijkheden. Uiteraard kijken we ook voor onze klanten hoe we onze producten en diensten die we aan hen leveren kunnen ‘vergroenen’. Zo biedt Interpolis klanten milieuvriendelijke en isolerende ‘groene daken’ en levert Centraal Beheer ook zonnepanelen aan klanten.”

In Apeldoorn worden ook 30 extra laadpunten voor elektrisch rijden aangebracht. De eerste volledig groene stroom wordt naar verwachting geleverd in februari 2020.

Share Button