Top-Up financiering toegekend binnen programma Duurzame Businessmodellen

Bron
NWO

Vier consortia van onderzoekers, organisaties en bedrijven ontvangen financiering uit een Top-Up ronde van het NWO-programma ‘Duurzame Businessmodellen’ (DBM). Deze Top-Up financiering is beschikbaar gesteld met het doel kennisdeling en disseminatie van resultaten uit de lopende DBM I & II projecten te stimuleren.

DBM Top-Up projecten zijn specifieke, afgebakende valorisatieprojecten bij de lopende DBM projecten. Voor de toekenning was een belangrijk criterium dat de Top-Up financiering vooral ingezet zal worden voor nieuwe manieren van kennisbenutting, bij voorkeur multimediaal.

In totaal is 198.844 euro beschikbaar voor deze projecten (in alfabetische volgorde op naam van de projectleider):

Upscaling Carsharing in the Netherlands through Partnerships between Housing Associations and Carsharing Organizations

Geleid door prof. dr. Koen Frenken (Universiteit Utrecht)

Samenwerkende partners: Universiteit Utrecht, Greenwheels, MyWheels, Hely, Bundesverband carsharing

Dit project onderzoekt hoe autodelen en fietsendelen door woningcorporaties en in nieuwbouwprojecten ingezet kan worden. Op basis van de analyse ontwikkelen de partners een interactief online hulpmiddel met sjablonen voor het succesvol uitvoeren van zulke projecten, met als doel autodelen en fietsendelen in Nederland op te schalen.

Building Knowledge for Successful Circular Start-up Innovation Ecosystems

Geleid door dr. Julian Kirchherr (Universiteit Utrecht)
Samenwerkende partners:  Circle Economy (BV), ING

Dit project heeft als doel ervoor te zorgen dat valorisatie tot stand komt van de kennis die in het DBM project wordt gegenereerd, om transities naar een circulaire economie te versnellen, door middel van:  1) een circulaire start-up webinar reeks, 2) een symposium over circulaire start-up ecosystemen, en 3) een handboek voor circulaire ondernemers.

Het Ganzenbord van de Nederlandse Energietransitie

Geleid door Prof. dr. Hans van Kranenburg (Radboud Universiteit)
Samenwerkende partners:  Alliander, TNO, NG Infra

Door het spelen van dit ganzenbordspel zal duidelijk worden wat nodig is om als organisatie in de Nederlandse energiesector bij te dragen aan de energietransitie. Het spel is gebaseerd op tien jaar wetenschappelijk onderzoek naar de implementatie van de energietransitie, in organisaties in de Nederlandse energiesector.

Multimedia platform development for Action Repertoire for Distributed Business Models in Inclusive Business Value Chains

Geleid door prof. dr. ir. Petra de Weerd-Nederhof (Universiteit Twente)
Samenwerkende partners:  Universiteit Twente, TNXTO, TNO, Nyenrode Business Universiteit, 2Scale, BOP innovation center

In dit project wordt een multimedia platform ontwikkeld en gelanceerd rondom een assessment framework. Daarmee kunnen actoren die betrokken zijn bij opschalende, inclusieve en collaboratieve businessmodellen zichzelf  ‘scoren’ en een verbeterplan formuleren, inclusief toegang tot best practices. Het platform wordt ingezet binnen de communities van 2Scale, BoPINC, IBAN, TNXTO en TNO I4D.

Meer informatie

Het doel van het NWO-onderzoeksprogramma ‘Duurzame Businessmodellen’ (DBM) is het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis en methoden, die de overgang naar duurzame businessmodellen in Nederland versnellen, en tegelijkertijd werken aan directe toepassing van de ontwikkelde inzichten bij bedrijven.

DBM is een gezamenlijk initiatief van ondernemingsvereniging De Groene Zaak (samengegaan met MVO Nederland), wetenschapsnetwerk Het Groene Brein en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In twee rondes (2014 en 2018) zijn projecten van acht consortia gefinancierd.  DBM verbindt wetenschap en bedrijfsleven en biedt inzichten en concreet handelingsperspectief voor de overgang naar een meer circulaire economie.

Share Button