ESMA, EBA en EIOPA publiceren conceptregels voor duurzame beleggingen

Bron
Eumedion

Alle Europese pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders die een beleggingsportefeuille beheren die bepaalde ESG-doelstellingen omvat, moeten binnenkort langs een geharmoniseerd Europees format onder meer duidelijk maken welke methodologieën zij hiervoor hanteren, op welke wijze zij de voortgang op die doelstellingen bewaken en de wijze waarop zij bepalen dat de doelstelling is behaald. Ook moeten zij aangeven hoe hun beleid ervoor zorgt dat alleen in ondernemingen wordt belegd die de principes van ‘good governance’ volgen.

Deze bepalingen gaan ook gelden voor aanbieders van financiële producten (bijvoorbeeld beleggingsfondsen) die claimen bij te dragen aan bepaalde milieu- en/of sociale doelstellingen of zogenoemde duurzame beleggingsproducten aanbieden. Dit staat in conceptregels (pdf) die de Europese koepels van toezichthouders op banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beurzen (EBA, EIOPA en ESMA) op 23 april jl. hebben gepubliceerd.

De uniforme transparantieregels hangen samen met de vorig jaar aangenomen Europese ESG Disclosures Verordening voor financiële marktpartijen. Grote financiële marktpartijen (meer dan 500 werknemers) worden bovendien verplicht om door middel van een geüniformeerd verslaggevingsraamwerk te rapporteren over hun ‘due diligence’-beleid ten aanzien van het screenen van hun beleggingsbeslissingen op belangrijke negatieve duurzaamheidseffecten. Het gaat in dat geval om mogelijke negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op klimaat en milieu, sociale en werkgelegenheidszaken, mensenrechten en op anti-corruptie en anti-omkopingszaken.

Belanghebbenden hebben tot 1 september a.s. de tijd om op de conceptregels commentaar te geven.

Bron: Nieuwsbrief Eumedion

Share Button