Regeling groenprojecten kan verduurzaming Nederland versnellen

Bron
NVB

Met iedere euro die de overheid uitgeeft aan de regeling groenprojecten wordt tussen de 29 en 34 euro gefinancierd aan duurzame projecten. Daarmee is de regeling een effectieve manier om verduurzaming van Nederland te versnellen, zo blijkt uit een recente gepubliceerde evaluatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ziet perspectief om de impact van de regeling te vergroten.

Om er voor te zorgen dat de regeling ook in de toekomst succesvol blijft, is het belangrijk dat de regeling beter aansluit bij recente ontwikkelingen als het nationale Klimaatakkoord, het Rijksprogramma ‘Nederland circulair in 2050’ en de Europese Green Deal. Volgens de NVB kan de Regeling groenprojecten door enkele aanpassingen beter helpen om de ambities uit deze akkoorden te verwezenlijken. Zo zien wij onder andere kansen om de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen. De NVB gaat daarover graag in gesprek met het kabinet.

Dat er ook bij spaarders en beleggers veel interesse is voor de regeling, blijkt uit de toename van het  totaal ingelegd vermogen in 2019 met 8% naar € 4368 miljoen. Uit de evaluatie wordt duidelijk dat de jaarlijkse milieuwinst van de regeling circa 3,6 miljoen ton CO2 is. Dat staat gelijk aan de uitstoot van tienduizenden huishoudens. Die 3,6 miljoen ton CO2  uitgedrukt in euro’s (€ 263 – 303 miljoen) geven een milieuwinst die circa tien keer groter is dan de maatschappelijke kosten van de regeling (€ 30 miljoen). De regeling doet dus wat hij beoogt, concludeert RVO. De evaluatie bevat ook een aantal kansen om de regeling verder te verbeteren, zoals vermindering van de administratieve lasten, een betere meting van de maatschappelijke baten en een korter actualisatieproces.

De Regeling groenprojecten is een gezamenlijke regeling van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Financiën waarin groenbanken, groenfondsen en overheid sinds 1994 samenwerken Grote en kleine ondernemers, maar ook particulieren, kunnen voor een zogeheten ‘groenverklaring’ bij een erkende groene instelling aankloppen voor financiering. RVO beoordeelt het project en geeft bij een positieve beoordeling de groenverklaring af voor het project. In de regeling worden innovatieve projecten gefinancierd in onder meer duurzame energie, biologische landbouw en terugwinning en recycling.

Share Button