Eerste Nederlandse groene staatsobligatie bespaart tot nu toe 6,8 megaton CO₂

Nederland heeft in mei 2019 als eerste land met een triple-A rating een groene obligatie (DSL) uitgegeven. Het ministerie van Financiën gaf hierbij aan na een jaar verslag te doen over de allocatie en impact van de € 5,985 mld. die werd opgehaald. Met trots presenteert het Agentschap van de Generale Thesaurie de eerste groene obligatie rapportage. In totaal is tot nu toe 6,8 ton CO2 vermeden door deze groene obligatie.

In de rapportage wordt er verslag gedaan over de allocatie van de aangetrokken middelen aan de daarvoor in aanmerking komende uitgaven aan klimaat en de (CO2) milieu impact van deze investeringen. Dit zogenaamde allocatie- en impact rapport is onderdeel van de groene obligatie rapportage verplichting. De rapportage is te vinden op de website van het Agentschap DTSA.

Nederland beoogde met de uitgifte van de groene obligatie de totstandkoming en verdere verdieping van een robuuste groene kapitaalmarkt te ondersteunen. De groene obligatiemarkt is in 2019 mede door de groene obligatie-uitgifte door de Nederlandse Staat sterk gegroeid. Naast het Agentschap waren in 2019 zestien Nederlandse emittenten op de groene obligatiemarkt actief en bedroeg de totale uitgifte van groene obligaties volgens het Climate Bond Initiative in Nederland ruim € 13 miljard.

De opgehaalde middelen van de groene obligatie worden toegerekend aan groene ofwel klimaatgerelateerde uitgaven en investeringen van het Rijk. Het gaat om duurzame energie (SDE-regeling), energie-efficiëntie (STEP-regeling), duurzaam vervoer (uitgaven en investeringen in spoorinfrastructuur) en klimaatadaptatie (Deltafonds). Alle opgehaalde middelen (€ 5,985 mld.) zijn gealloceerd aan uitgaven zoals bedoeld onder het raamwerk van de groene obligatie. Dit is ook bevestigd door de Auditdienst Rijk, Sustainalytics en het Climate Bond Initiative.

De milieu impact van de meeste in aanmerking komende uitgaven aan klimaat zijn uitgedrukt in de breed geaccepteerde indicator ‘vermeden CO2’. Omdat er geen ‘vermeden CO2’ gegevens voorhanden waren betreffende de impact van investeringen aan het spoor heeft het Agentschap een onderzoeksinstelling (Significance) hiervoor een raming laten maken. In totaal is tot nu toe 6,8 ton CO2 vermeden door deze groene obligatie.

Share Button