Alliander geeft derde groene obligatielening uit

Bron
Alliander

Alliander heeft op 3 juni 2020 een groene obligatielening (Green Bond) uitgegeven. Met deze lening worden investeringen in de elektriciteitsnetten gefinancierd. De lening van € 500 miljoen heeft een looptijd van 10 jaar en een couponrente van 0,375%.

Het is de derde Green Bond van Alliander. De eerdere groene obligaties werden onder meer gebruikt om onze duurzame hoofdlocaties te financieren en om slimme meters aan te schaffen. Deze Green Bond wordt gebruikt voor investeringen in met name de elektriciteitsnetten. Als gevolg van de sterk stijgende vraag naar nieuwe aansluitingen door de opkomst van onder meer wind- en zonneparken, zijn forse investeringen in de netten nodig.

Voor het plaatsen van de groene obligatielening heeft Alliander een Green Finance Framework opgezet. Onder dit raamwerk kan Alliander ook andere vormen van groene financiering plaatsen, zoals bankleningen en onderhandse leningen. Het raamwerk heeft een opinie van ISS-ESG verkregen.

De Green Bond wordt genoteerd aan Euronext Amsterdam (ISIN code: XS2187525949).

Duurzame financiering

Naast de rol die Alliander speelt in het faciliteren van de energietransitie wil zij ook vanuit de eigen bedrijfsvoering bijdragen aan verduurzaming. De inspanningen van Alliander worden gewaardeerd, zoals blijkt uit de Prime B duurzaamheidsrating, gegeven door ratingbureau ISS-ESG. Alliander ziet in de belangstelling voor zijn Green Bond dat duurzaamheid in de overwegingen van investeerders, naast een gezond financieel beleid, een belangrijke rol speelt.

Share Button