Handvatten voor de financiële sector bij invoering duurzaamheid

Bron
AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt beleggingsondernemingen en beheerders handvatten bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Met het bieden van handvatten, toegelicht in een brief aan de sector, wil de toezichthouder bijdragen aan de invoering van de nieuwe duurzaamheidsregels.

Op het gebied van duurzaamheid wordt momenteel veel nieuwe wet- en regelgeving ingevoerd. Zo is per 10 maart 2021 de Verordening informatieverschaffing over duurzaamheid van toepassing. Ook worden diverse wijzigingen in de UCITS-richtlijn, AIFMD en MiFID II voorgesteld met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s en –factoren. Deze regelgeving en wijzingen zijn impactvol voor de assetmanagement-sector.

Investeer in kennis

De AFM heeft in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met beleggingsondernemingen, beheerders en brancheorganisaties over deze nieuwe wet- en regelgeving. Daaruit kwam onder meer naar voren dat het doorvoeren van de wet- en regelgeving een aanzienlijke impact heeft op de bedrijfsvoering van deze ondernemingen. Ondernemingen moeten bijvoorbeeld gaan beschikken over de benodigde capaciteit en kennis die bijdraagt aan een effectieve integratie van de duurzaamheidsrisico’s. De verplichting om duurzaamheidsrisico’s te identificeren en beheersen is nieuw voor veel ondernemingen.

Toets product aan de nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe wet- en regelgeving heeft mogelijk gevolgen voor bestaande financiële producten. Producten die nu als ‘duurzaam’ worden omschreven, zijn dat straks misschien niet of moeten aan strenge informatieverschaffing eisen voldoen. Het is belangrijk dat ondernemingen zorgvuldig toetsen of de duurzame doelen en kenmerken aansluiten bij de definities en kwalificaties van de nieuwe wet- en regelgeving. Het is daarbij van belang dat, voor zover daarvoor wordt gekozen, de juiste benchmarks worden geselecteerd.

Communiceer duidelijk

Over de duurzame doelen en kenmerken van financiële producten moet op transparante wijze verantwoording worden afgelegd aan eindbeleggers en/of klanten. Ook wanneer de extra werkzaamheden leiden tot stijgende kosten van de dienstverlening.

 

Share Button