EIB steunt het klimaatbestendig maken van drinkwater met Evides

Bron
EIB

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een leningsovereenkomst van EUR 190 miljoen getekend met waterbedrijf Evides, dat in een groot deel van Zuidwest Nederland voor de drinkwatervoorziening zorgt. Met de lening worden investeringen ondersteund in de kwaliteit en functionaliteit van de waterzuiveringsinstallaties en het distributienetwerk. Het idee is dat hiermee de veerkracht van de oppervlaktewatervoorziening vergroot wordt in geval van aanhoudende droogte of extreem weer, situaties die naar verwachting vaker zullen voorkomen in de toekomst.

Op technisch vlak zal de financiering het investeringsprogramma van Evides voor de jaren 2020-2024 ondersteunen, dat de nadruk legt op het herstellen en opwaarderen van productie-installaties, opslagfaciliteiten en pompstations. Het project draagt op die manier bij aan de levenskwaliteit van zo’n 2,5 miljoen inwoners in de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland, door het verbeteren van de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de drinkwatervoorziening.

Veel mensen beseffen niet hoeveel werk en investeringen er in het onderhouden van zon hoogkwalitatief waternetwerk zitten, zoals we dat in Nederland hebben.” Stelde het hoofd van het Amsterdamse kantoor van de EIB, Els Sweeney-Bindels. “De EIB heeft een imponerende staat van dienst op dit gebied. We hebben de afgelopen vijf jaar bijna alle waterbedrijven in Nederland gesteund met financiering, en we zijn blij dat we nu voor de tweede keer Evides kunnen ondersteunen in hun missie om hoogkwalitatief drinkwater naar hun klanten te brengen.”

Deze nieuwe faciliteit onderstreept het wederzijdse vertrouwen tussen EIB en Evides Waterbedrijf. Als Evides Waterbedrijf zijn we blij dat we op de financiële steun van de EIB kunnen rekenen om onze investeringsambities voor een betrouwbare watervoorziening ook in de komende jaren waar te maken.” voegde Edgar Ruijgers, CFO van Evides N.V., toe.

Dit is de tweede operatie tussen Evides en de EIB, na een eerdere lening in 2014.

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langlopende kredietverlening van de Europese Unie, en is daarmee eigendom van de EU-lidstaten. Nederland is de op vijf na grootste aandeelhouder met iets meer dan 5% van de aandelen. De EIB maakt lange-termijnfinanciering beschikbaar voor deugdelijke investeringen, om zo bij te dragen aan EU-doelstellingen. Doordat de bank 27 EU-Lidstaten als eigenaars heeft kan ze middels obligatie-uitgifte uitermate goedkoop geld lenen op de kapitaalmarkt, dit rentevoordeel zet de EIB door naar haar klanten aangezien ze geen winstoogmerk heeft. Het afgelopen jaar stelde de EIB bijna EUR 2,5 miljard billion beschikbaar voor Nederlandse projecten, onder andere in de zorg, ondersteuning voor duurzaam MKB en energie-efficiëntieprojecten.

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, veilig, schoon én smakelijk drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland. Evides Waterbedrijf is in handen van publieke aandeelhouders (gemeenten en provincie).

Share Button