Banken: “Beschikbaarheid data essentieel voor goede beleggersinformatie over duurzaamheid”

Bron
NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft in een consultatiereactie gereageerd op de voorgestelde technische standaarden (RTS) voor de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (ook wel bekend onder de Engelse term Sustainable Finance Disclosure Regulation of kortweg ‘SFDR’). De NVB is voorstander van verplichte en uniforme ESG-disclosures op Europees niveau omdat dit kan leiden tot een betere onderlinge vergelijkbaarheid van ESG-informatie. De verordening biedt banken (in hun rol als vermogensbeheerder of beleggingsadviseur) de ruimte om stappen te zetten in het verschaffen van informatie over duurzaamheid aan eindbeleggers. Maar doordat een ESG data-register op basis van de EU taxonomie en de non-financial reporting directive (NFRD) vooralsnog ontbreekt vragen wij ons af of er voldoende data beschikbaar zal zijn om eindbeleggers van betrouwbare informatie te voorzien om een goede vergelijking te maken.

In onze consultatiereactie schenken we verder aandacht aan de korte tijdslijnen waar marktpartijen mee geconfronteerd worden en zoeken we naar mogelijkheden om SFDR beter aan te laten sluiten op andere Europese wet- en regelgevingstrajecten (o.m. NFRD, MiFID 2 en de Europese duurzaamheidstaxonomie). Ook vragen we ons af of de mate van voorgesteld detail wel behapbaar en daarmee van toegevoegde waarde is voor eindbeleggers. Volgens Nederlandse banken dienen ESG-data zowel relevant (of ‘materieel’) als beschikbaar te zijn. Niet alle data zijn volgens ons relevant en niet alle data zijn beschikbaar voor iedere belegging; dit staats haaks op het rapporteren van een groot aantal verplichte indicatoren. De Europese toezichthouders (ESA’s) zouden er daarom goed aan doen om de set met indicatoren terug te brengen naar een niveau waarover consensus bestaat in de praktijk.

Lees hier de consultatiereactie van de NVB

Share Button