Pensioenfonds Detailhandel investeert in opkomende markten via nieuwe duurzaamheidsbenchmark

Pensioenfonds Detailhandel streeft naar een goed pensioen voor zijn deelnemers en is ervan overtuigd dat duurzaam beleggen ook op langere termijn waarde zal creëren. Pensioenfonds Detailhandel stimuleert de bedrijven waarin het investeert, verantwoord om te gaan met het milieu, de maatschappij en medewerkers. In dit kader heeft Pensioenfonds Detailhandel samen met indexprovider FTSE Russell en vermogensbeheerder BlackRock opnieuw specifiek voor haar beleggingen een duurzaamheidsbenchmark (index) ontwikkeld en toegepast. Nu gaat het om een index voor de aandelenportefeuille ‘opkomende markten’ met een waarde van circa € 1,5 miljard.

Door de toepassing van de index nemen de CO2-productie en oliereserves af met ongeveer 60% en zullen de ‘groene opbrengsten’ met z’on 30% stijgen. Vorig jaar maart presenteerde het fonds met dezelfde partners een index voor de aandele uit ontwikkelde markten, een portefeuille van nu circa € 7,5 miljard.

De index is ontworpen om een brede publieke benchmark voor aandelen in overeenstemming te brengen met aspecten van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Wegingen van investeringen in bedrijven binnen de index worden aangepast op basis van de uitkomsten van ESG-screening door FTSE Russell op thema’s als klimaatverandering, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. De kenmerken van een passief beheerde portefeuille blijven behouden.

Henk van der Kolk, voorzitter van Pensioenfonds Detailhandel: “Pensioenfonds Detailhandel wil het risico van zijn investeringen minimaliseren en tegelijkertijd op een duurzame manier het hoogst mogelijke rendement behalen. Na het creëren van een unieke SDG-gerichte aandelenindex voor ontwikkelde markten in 2019, hebben we nu ook een unieke SDG-gerichte aandelenindex voor de Emerging Markets ontwikkeld. Dit is de volgende belangrijke stap om de volledige portefeuille te verduurzamen op een manier die aansluit bij de ESG-thema’s en SDG’s die onze deelnemers belangrijk vinden.

Monique Donders, country manager BlackRock Nederland: “Ons aanbod van duurzame beleggingsproducten is inmiddels heel breed. Toch leveren wij ook graag maatwerk waarmee onze klanten hun eigen specifieke duurzaamheidsdoelstellingen kunnen realiseren. Met veel plezier hebben we nu voor de aandelenportefeuille opkomende markten een even unieke maatwerkoplossing met Pensioenfonds Detailhandel gemaakt als vorig jaar voor de portefeuille ontwikkelde markten.

Arne Staal, Global Head of Research en Product Management, FTSE Russell: “Wij hebben graag met Pensioenfonds Detailhandel samengewerkt bij de ontwikkeling van de index waarmee het fonds de opkomende markten aandelenportefeuille passief kan beheren in overeenstemming met SDG criteria. De stap die Pensioenfonds Detailhandel hiermee zet voor deze €1,2 miljard grote portefeuille, bewijst hoe serieus het fonds de verduurzaming aanpakt van de aandelenportefeuilles ontwikkelde en opkomende markten. Vanwege hun focus op de lange termijn lopen pensioenfondsen veelal voorop bij de overgang naar een groenere en meer duurzame wereldeconomie. FTSE Russell is verheugd om Pensioenfonds Detailhandel in partnerschap met BlackRock te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn ESG strategie door een het ontwikkelen van een unieke benchmark voor aandelen die is afgestemd op vier specifieke SDG criteria.”

De nieuwe index is voor Pensioenfonds Detailhandel ontwikkeld op basis van gevalideerde duurzaamheidsmodellen van FTSE Russell, met de nadruk op de vier SDG’s die zijn opgenomen in het duurzaam beleggingsbeleid van Pensioenfonds Detailhandel:

  • Fatsoenlijk werk en economische groei (SDG 8)
  • Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
  • Klimaatactie (SDG 13),
  • Vrede, rechtvaardigheid en sterke instituties (SDG 16)

Een onder- en overwaardering in de weging van bedrijven die goed presteren en minder goed presteren in termen van SDG’s 8, 12, 13 en 16, levert een benchmark op voor Pensioenfonds Detailhandel en daarmee een beleggingsportefeuille die duidelijk beter op duurzaamheid presteert aan de hand van de gekozen SDG’s. Zo nemen de CO2-productie en oliereserves af met ongeveer 60% en zullen de ‘groene opbrengsten’ met z’on 30% stijgen.

De doelen zijn geselecteerd uit de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN en sluiten aan bij wat onder pensioendeelnemers leeft: waardig werk en economische groei (SDG 8), Verantwoorde Consumptie en Productie (SDG 12), Klimaatactie (SDG 13), Vrede, Justitie en sterke Instituties (SDG 16).

Share Button