Philips Pensioenfonds lanceert iSTOXX SDG aandelen-index

Philips Pensioenfonds lanceert in samenwerking met de analyse- en indexleverancier Qontigo en vermogensbeheerder BlackRock de iSTOXX® PPF Responsible SDG Index. Deze index wordt de nieuwe benchmark voor de portefeuille van aandelen uit ontwikkelde markten van het pensioenfonds.

Philips Pensioenfonds heeft besloten de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties te integreren in de beleggingen na een onderzoek waaraan ruim 5.000 deelnemers hebben deelgenomen. Dit onderzoek was gericht op het peilen van de verwachtingen van de deelnemers. Het onderzoek wees duidelijk uit dat deelnemers dialoog met bedrijven en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen belangrijk vinden, maar ook meer willen investeren in bedrijven die bijdragen aan een duurzame toekomst doordat zij positief bijdragen aan bepaalde SDG’s. De deelnemers onderschrijven de keuze voor de volgende SDG’s als speerpunten in het MVB-beleid:

  • Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
  • Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
  • Klimaatactie (SDG 13)

De iSTOXX PPF Responsible SDG Index is ontworpen als een brede aandelenindex, die gebruikt wordt als benchmark voor het mandaat met een omvang van EUR 4,5 miljard dat door BlackRock beheerd wordt. Deze aandelenportefeuille omvat bijna 20% van het totale vermogen van het pensioenfonds.

“Dankzij deze nieuwe maatwerk-benchmark kan Philips Pensioenfonds zijn beleggingsportefeuille afstemmen op de duurzaamheidsvoorkeuren van onze deelnemers, terwijl de brede spreiding en de lage implementatiekosten van de portefeuille behouden blijven”, zegt Anita Joosten, directeur beleggingen van Philips Pensioenfonds. “Dit is een flinke stap in het verduurzamen van onze beleggingen, aangezien de betreffende aandelenportefeuille 20% van ons vermogen omvat en deze aanmerkelijk duurzamer wordt belegd. In de toekomst richten we ons op het integreren van de SDG’s in onze andere beleggingsmandaten.”

De index is ontworpen om de totale weging van ondernemingen die producten en diensten aanbieden die een positieve bijdrage leveren aan de vier geselecteerde SDG’s te vergroten. De toename is ten minste 20%-punt, van 15% voor de standaard-index naar 35% voor de SDG-index van het Pensioenfonds. Daarnaast zullen de bedrijven in de resulterende portefeuille in vergelijking met die in de standaard-index een 30% lagere CO2-uitstoot per euro aan omzet hebben. De index is gebouwd met gebruik van meerdere SDG-datasets, waaronder gegevens van het Sustainable Development Investment Asset Owner Platform (SDI AOP). Deze dataset classificeert ondernemingen op basis van het percentage van hun inkomsten dat verband houdt met producten en diensten die een positieve bijdrage leveren aan specifieke SDG’s.

“Het doet ons goed dat we Philips Pensioenfonds kunnen helpen bij het zoeken naar manieren om hun beleggingsportefeuille af te stemmen op de duurzame ontwikkelingsdoelen. Samen hebben we een innovatieve oplossing tot stand gebracht om een wezenlijk betere afstemming op de SDG’s te bereiken, zonder compromissen op het gebied van kosten of het risico/rendementsprofiel”, zegt Monique Donders, hoofd BlackRock Nederland. “Dit laat duidelijk zien dat Nederlandse pensioenfondsen ook nu weer het voortouw nemen om met hun portefeuilles te streven naar positieve duurzame én financiële resultaten voor hun deelnemers.”

De STOXX Responsible SDG Index zal er niet alleen toe leiden dat een groter deel van de portefeuille belegd wordt in ondernemingen die positief bijdragen aan de geselecteerde SDG’s, maar zal ook ondernemingen die tegen deze doelen ingaan, uit de portefeuille weren. Dit gebeurt op basis van een dataset van ISS ESG. De index hanteert daarnaast additionele ESG-filters en klimaatcriteria, die de koolstofintensiteit van de portefeuille moeten verkleinen.

De index maakt gebruikt van het Axioma-portefeuilleplatform van Qontigo om te zorgen dat de portefeuille aan meerdere beleggings- en duurzaamheidsdoelstellingen voldoet, terwijl wordt vastgehouden aan een marktconforme exposure met een lage trackingerror en een lage turnover, om voor de deelnemers een kostenefficiënte en duurzame indexoplossing te bieden.

“De integratie van meerdere duurzaamheidsdoelstellingen binnen een beleggingskader met een gereguleerd risicoprofiel, vereist een zorgvuldige beoordeling van keuzes die onvermijdelijk gemaakt moeten worden. Wij hebben ten aanzien van onze klanten en partners zowel een adviserende als meewerkende rol, om indexoplossingen te kunnen ontwikkelen die gericht zijn op het bereiken van specifieke resultaten zoals op het gebied van duurzaamheid. Het resultaat van de samenwerking met BlackRock en Philips Pensioenfonds is een goed voorbeeld van hoe institutionele beleggers, vermogensbeheerders en indexaanbieders samen verantwoorde beleggingsstrategieën kunnen ontwikkelen die zijn afgestemd op de SDG’s van de VN”, aldus Hamish Seegopaul, managing director voor R&D ESG en Quantitative Indices bij Qontigo.

Share Button