Openstelling SDE++ en verloop voorjaarsronde SDE+ 2020

Bron
RVO.nl

In de Kamerbrief van 14 september 2020 is aangekondigd dat de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) opent op 24 november a.s. De regeling wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. De SDE++ is de opvolger van de eerdere SDE+. Van deze subsidieregeling werd veelvuldig gebruik gemaakt.

In de kamerbrief staat ook dat een aantal zaken wijzigt ten opzichte van eerdere kamerbrieven. Zo zijn de basisbedragen voor de CCS lager en bedraagt de openstelling in fase 1 voor 65 €/ton CO2. De SDE++ 2020 gaat van start op 24 november 2020 en sluit op 17 december 2020.

Eindstand voorjaarsronde

Ruim 7.000 projecten hebben een positieve beschikking ontvangen voor de subsidie SDE+ in het voorjaar van 2020. Voor de voorjaarsronde was een budget van € 4 miljard beschikbaar. Het totaal aangevraagde subsidiebudget bedroeg € 4,1 miljard. RVO ontving tijdens de openstelling 7.562 subsidieaanvragen.

De projecten waarvoor een positieve beschikking is afgegeven, hadden een totale waarde van ruim € 3,3 miljard. Hiervan heeft Zon-PV een aandeel van 6.882 projecten, dat 65% van het beschikte budget vertegenwoordigt.

SDE voorjaar 2020 beschikkingen
Share Button