Eumedion richt zich in AVA-seizoen 2021 op klimaatrapportages en bestuurdersbeloningen

Bron
Eumedion

De institutionele beleggers die zich bij Eumedion hebben aangesloten zullen zich in de aanloop naar de aandeelhoudersvergaderingen in 2021 vooral richten op klimaatrapportages van de beursgenoteerde ondernemingen en op de bestuurdersbeloningen. Dit blijkt uit de Speerpuntenbrief 2021 die Eumedion naar de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd. 

Eumedion verwacht van de beursgenoteerde ondernemingen dat zij hun klimaatrapportages zoveel mogelijk afstemmen op de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Disclosures (TCFD) en van de Europese Commissie. Eumedion roept de ondernemingen verder op om ambitieuze reductiedoelstellingen te formuleren ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen en om over de voortgang hieromtrent helder te rapporteren. Voorts moedigt Eumedion de ondernemingen aan om een deadline te stellen om als bedrijf geheel ‘klimaatneutraal’ te opereren.

Eumedion vindt verder dat bestuurders ook de ‘pijn’ van de huidige coronacrisis moeten voelen als de onderneming zich gedwongen ziet overheidssteun aan te vragen, werknemers te ontslaan of het dividend (fors) te verlagen of te schrappen. In dergelijke situaties verwacht Eumedion dat de raad van commissarissen tijdelijk het vaste salaris van de bestuurders verlaagt, de 2020-jaarbonus schrapt en/of in 2021 geen (voorwaardelijke) prestatieaandelen of –opties toekent.

Noot: Adviesburau Sustainalize organiseerde een webinar over klimaatrisico’s en TCFD. Deze is hier terug te zien!

Share Button