Wereldwijde lancering van methodiek om CO2-impact te meten van financiële sector

Vandaag is in Londen de ‘Global Greenhouse Gas Accounting and Reporting Standard’ voor de financiële sector gelanceerd. Dat gebeurde tijdens de London Climate Action Week. Vanaf nu hebben wereldwijd banken en andere financials toegang tot een gratis en gestandaardiseerde methode om de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan hun krediet- en beleggingsportefeuilles te meten en te rapporteren. De accountingstandaard is ontwikkeld door een kernteam van 16 financiële instellingen die aangesloten zijn bij het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

PCAF Global komt voort uit het PCAF Nederland initiatief uit 2015. Tijdens de klimaattop van Parijs nam ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, dit initiatief en sloten veertien Nederlandse financiële instellingen aan om de CO2-impact van hun balansen in kaart te brengen. Financials kunnen invloed uitoefenen op de CO2-voetafdruk van ondernemingen. Dat doen ze door de CO2-voetafdruk van ondernemingen mee te wegen bij hun investeringsbeslissingen en door in dialoog te gaan over de CO2-voetafdruk van ondernemingen waarin ze beleggen of die ze financieren. De PCAF-methodiek heeft uiteindelijk als doel portefeuilles te realiseren met een geringe CO2-impact, in overeenstemming met het klimaatverdrag van Parijs.

De afgelopen 12 maanden hebben 16 financiële instellingen de handen ineengeslagen om de PCAF-standaard te creëren: ABN AMRO (Netherlands), Access Bank (Nigeria), Amalgamated Bank (United States), Banco Pichincha (Ecuador), Bank of America (United States), Boston Common Asset Management (United States), Crédit Coopératif and its subsidiary Ecofi (France), FirstRand Ltd. (South Africa), FMO (Netherlands), KCB (Kenya), Landsbankinn (Iceland), Morgan Stanley (United States), Produbanco (Ecuador), Robeco (Netherlands), Triodos Bank (Netherlands) and Visión Banco (Paraguay).

Giel Linthorst, Executive Director van PCAF secretariaat en Director van Guidehouse.De lancering van deze allereerste wereldwijde standaard is een belangrijke mijlpaal. De PCAF-norm is een fundamenteel onderdeel van veel andere klimaatinitiatieven. We zijn de 16 financiële instellingen die intensief hebben samengewerkt, ondersteund door het PCAF-secretariaat, zeer dankbaar om deze standaard te creëren. Nu is het onze taak om het uit te voeren om meer transparantie en verantwoording van de financiële sector te bewerkstelligen ”.

Algemeen directeur Pauline Bieringa van Triodos Bank Nederland: “Dankzij deze nieuwe standaard kunnen banken, fondsbeheerders en verzekeraars hun koolstofemissies voor al hun kredieten en fondsbeleggingen in kaart brengen en daar vervolgens doelstellingen aan koppelen om die te reduceren. Zo kunnen financiële spelers hun klimaatbeleid concreet meetbaar en voor iedereen toegankelijk maken.

Carola van Lamoen, Head SI Center of Expertise bij Robeco: “We verwelkomen de Global GHG Accounting Standard voor de financiële sector met open armen. als een van de initiatiefnemers van PCAF in 2015 is Robeco verheugd te zien dat dit Nederlandse initiatief nu is uitgegroeid tot een wereldwijde standaard. Nu steeds meer regeringen wetgeving opstellen voor netto nulemissies in 2050, moet elke sector van de economie zich aanpassen aan de transitie. Geharmoniseerde koolstofboekhouding is essentieel, aangezien het sturen van portfolio’s begint met het hebben van een standaardkader en het kunnen meten ervan. We hopen op een versnelde acceptatie, zodat de beleggingssector verder kan en zijn focus kan verleggen van niet alleen meten, maar ook naar het creëren van impact. “

Tjeerd Krumpelman; Global Head of advisory, reporting & engagement Group Sustainability ABN AMRO: De vaststelling van de PCAF-methodologie als standaard voor het meten en rapporteren van CO2 is een belangrijk moment die door intensieve samenwerking in de sector tot stand is gekomen. Het is fantastisch om te zien dat een initiatief dat in Nederland in 2015 is begonnen, met een klein aantal Nederlandse financiële instellingen, zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een wereldwijde standaard die door meer dan 80 instellingen wordt omarmd. ABN AMRO was er vanaf het begin bij en is nog steeds intensief betrokken als lid van de wereldwijde PCAF-stuurgroep en voorzitter van PCAF Nederland. We zullen ook blijven bijdragen aan verdere ontwikkelingen die financiële instellingen in staat stellen om te kunnen meten, rapporteren en sturen op hun impact”.

Systeemrisico’s

De lancering vindt plaats op een moment dat de financiële sector wereldwijd steeds meer aandacht krijgt voor de gevolgen van klimaatverandering. Aandeelhouders, toezichthouders, regelgevers en belanghebbenden oefenen druk uit op de sector om een meer proactieve houding aan te nemen. Door samen met de overheid en het maatschappelijk middenveld oplossingen te ontwikkelen. De Nederlandsche Bank ziet klimaatverandering als een systeemrisico dat het Nederlandse financiële stelsel en uiteindelijk zelfs de reële economie kunnen ontwrichten. 

Tegelijkertijd kunnen banken volgens Triodos Bank een deel van de oplossing zijn, aangezien er triljoenen aan kapitaal nodig zullen zijn in de verschuiving naar een koolstofarme economie. Ze hebben invloed op welke bedrijven wel of niet gefinancierd worden. En dus welke bedrijven groeien of niet.

Katalysator voor actie

Triodos Bank is een van de 16 financiële instellingen die de accountingstandaard voor jaarrekeningen hebben opgesteld. “Financiële instellingen erkennen dat het meten van door hen gefinancierde emissies een katalysator voor actie is. Ongeacht hun omvang, bedrijfsmodel of waar ter wereld zij zich bevinden. De standaard levert cruciale informatie op om de schokbestendigheid van portefeuilles tegen klimaat gerelateerde risico’s te beoordelen. Bovendien toont de standaard mogelijkheden om de decarbonisatie te financieren. Dit is hoognodig voor een snelle transitie naar een netto nul-emissiemaatschappij“, zegt Peter Blom, CEO van Triodos Bank en voorzitter van de Global Alliance for Banking on Values (GABV), die ook betrokken is bij de ontwikkeling van de standaard.

Zes activaklassen

De accountingstandaard biedt methodieken voor het meten van de gefinancierde emissies van zes activaklassen: beursgenoteerde aandelen en bedrijfsobligaties, bedrijfsleningen en niet-beursgenoteerde aandelen, projectfinanciering, commercieel vastgoed, hypotheken en autoleningen. De lancering volgt op een openbare consultatie en het bijeenbrengen van feedback van financiële instellingen, belanghebbenden op het gebied van sustainable finance, beleidsmakers, dataleveranciers, consultants en maatschappelijke organisaties.

Als onderdeel van het PCAF-initiatief hebben 85 financiële instellingen, die in totaal 17,4 biljoen dollar aan activa vertegenwoordigen, zich ertoe verbonden de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan leningen en investeringen te meten en te rapporteren. De PCAF-norm is voor hen – en voor de bredere financiële sector – een belangrijke hulpbron om hun klimaatdoelstellingen te verwezenlijken. 

BKG-protocol

De standaard ontving het “Built on GHG Protocol Mark” van het GHG-protocol, de leverancier van ’s werelds meest gebruikte standaard voor broeikasgasboekhouding. PCAF zal ook in de toekomst samenwerken met financiële instellingen en hen technische ondersteuning geven bij de wereldwijde implementatie van de standaard. In 2021 zal PCAF de standaard ook voor andere activaklassen ontwikkelen en casestudy’s publiceren.

 

Share Button